Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Poll

Predictive Maintenance
De behoefte aan ICT-systemen is een trend die ook de komende jaren, ten gevolge van innovatie en technologie, nog veel aandacht krijgt. Trends als Internet of Things, Augmented/Virtual Reality, Artificiële intelligentie, big data en mobiel vragen onderhoudsbedrijven om continu te investeren in ICT-systemen.

Dit leidt ertoe dat onderhoudsbedrijven, naast een duidelijke onderhoudsstrategie, ook een ICT-strategie dienen op te stellen. Het is van essentieel belang dat er binnen de onderhoudssector goed wordt nagedacht hoe er op dit moment gebruik wordt gemaakt van ICT en wat het potentieel ervan is. Een belangrijk thema hierbinnen is Internet of Things (IoT). Dat betekent dat steeds meer apparaten aan elkaar worden gelinkt. Het verbinden van de apparaten ofwel smart products maakt het mogelijk om meer inzicht in de conditie van de assets te verkrijgen. Dat helpt bij het maken van (investerings)keuzes en verbetert het voorspellend vermogen van bedrijven over waar onderhoud nodig is en het meest loont.

 
Om met bovengenoemde ontwikkeling om te gaan kiezen Asset Owners/Managers er steeds vaker voor om ICT-werkzaamheden uit te besteden. Hierbij zoeken ze naar simpele, geïntegreerde ICT-oplossingen zodat ze kunnen blijven focussen op hun core business en tegelijkertijd kunnen inspelen op veranderingen en nieuwe technologische mogelijkheden.

 
Maar, hoe zit dat dan met de beschikbare technieken voor Predictive Maintenance? Uw stem in deze poll wordt zeer gewaardeerd en gebruikt in de Suto Benchmark 2018/19.


 

De beschikbare technieken voor Predictive Maintenance zijn té ingewikkeld om in de praktijk toe te kunnen passen
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten