Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Inspectieplatform

NVDO Inspectieplatform

Het NVDO InspectiePlatform is een innovatief initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers, gericht op de communicatie over kwaliteit en uniformiteit van inspecties. Om de inspecties binnen Beheer en Onderhoud op een hoger niveau te brengen, dient het kennisniveau meer op een lijn te komen. Niet alleen zijn er verschillen tussen opdrachtnemer en –gever, ook zijn deze verschillen merkbaar bij opdrachtgevers of opdrachtnemers onderling. Meer informatie...

Nieuws

14-11-2017 Verbeterde dijkinspectie met satellietdata

Tot voor kort liepen medewerkers van het Rijnlandse hoogheemraadschap 400 kilometer aan veendijken na, maar die contr...

18-08-2017 Drones voor brandveiligheid

Brandweer Nederland werkt momenteel aan de landelijke inzet van drones. Wat gaan de onbemande vliegtuigjes van de bra...

10-08-2017 Lastige klussen klaren met drones

Shell contracteerde Stork om offshore een inspectie uit te voeren van de constructie en coating van een boortoren op ...

05-07-2017 Drones met wifi kijken dwars door een gebouw heen

Dwars door de muren heen bekijken wat er zich in een gebouw bevindt, dat kan met twee drones die wifisignalen uitzenden.

24-06-2017 Nieuwe richtlijn voor werken verontreinigde bodem

Deze richtlijn presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorend...

17-06-2017 Inspectierobot Acquaint gaat aan de slag

De inspectierobot van Acquaint, de Acquarius, gaat aan de slag. Na jaren van voorbereiding, ontwikkelen en testen is ...

18-05-2017 Puin op locatie betekent risico op asbest

Een locatie is asbestverdacht als er puin of sporen van puin aanwezig zijn. Een bedrijf dat de grond daar moet onderz...

08-04-2017 Best Practices voor inspecties

Onderhoudstechnieken worden complexer en van 'big data' meetsystemen wordt verwacht dat ze op termijn de taken van de...

23-03-2017 Rijksvastgoedbedrijf gunt Witteveen+Bos overeenkomst

Het Rijksvastgoedbedrijf gunde Witteveen+Bos een raamovereenkomst voor inspectie-werkzaamheden. Het raamcontract voor...

07-03-2017 BRZO+ inspecteurs aan de slag met thema 'Ageing'

In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’) als nieuw aandachtspunt opgenomen. Vanaf 2017...

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten