Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Veilig Werken

Veilig voor het werk rijden

Rijdt u voor uw werk, of geeft u leiding aan voertuigbestuurders? In zijn nieuwste film krijgt Napo - een in blauw werkpak gestoken poppetje - te maken met enkele veiligheids- en gezondheidsrisico's van beroepschauffeurs.

De film Napo in… op weg naar veiligheid geeft een luchthartige kijk op thema's zoals onderhoud, slechte weersomstandigheden en eventuele alternatieven voor het gebruik van voertuigen. Het belicht het belang van een goede planning en voorbereiding, een veilig laden en lossen van vracht, het uitstippelen van de meest efficiënte route en het inplannen van voldoende tijd om een dag veilig door te komen. Napo speelt de hoofdrol in de veiligheidsfilmpjes van de EU-OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Napo staat symbool voor de werknemer uit iedere industrie of sector.

Bekijk de nieuwe film HIER


Werkgevers houden rekening met gevolgen nachtwerk

Werkgevers houden rekening met gevolgen nachtwerk

Werkgevers houden wel degelijk rekening met de belasting van werknemers door nachtdiensten, bijvoorbeeld door slimmer te roosteren of werktijden aan te passen.

Lees verder

Eigenaarschap past niet in de ‘hark’

Eigenaarschap past niet in de ‘hark’

Het afschaffen van de koffiejuffrouw was voor Harold Janssen de trigger die zijn denken over ‘harkerige’ organisaties in gang zette. Janssen: “Een business case heet dat.

Lees verder

NEN publiceert normvertaling over explosiegevaar

NEN publiceert normvertaling over explosiegevaar

De Europese norm IEC 60079-10 geeft richtlijnen voor het indelen van gevaarlijke gebieden in zones met gasontploffingsgevaar.

Lees verder

ILT beboet 23 gebouwen zonder energielabel

ILT beboet 23 gebouwen zonder energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen een boete gegeven wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro.

Lees verder

Asbest bij Tata Steel

Asbest bij Tata Steel

Straalbedrijf Bilfinger heeft bij het stralen van installaties bij diverse bedrijven in Nederland, waaronder Tata Steel in IJmuiden, asbesthoudend materiaal gebruikt.

Lees verder

Kosten en baten van de RI&E

Kosten en baten van de RI&E

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. In het kosten-baten-overzicht van de RI&E laten we zien dat hier ook veel baten tegenover staan.

Lees verder

Veiligheid en Asset Management hand in hand

Veiligheid en Asset Management hand in hand

Onderhoud is essentieel voor een gezonde, maar ook veilig werkomgeving. Bovendien draagt goed onderhoud bij aan waardecreatie in de Nederlandse industrie.

Lees verder

Veiligheid Voorop; Meerjarenprogramma 2017-2019

Veiligheid Voorop; Meerjarenprogramma 2017-2019

Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving is belangrijk voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Lees verder

Buisleidingen overige stoffen op orde

Buisleidingen overige stoffen op orde

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden.

Lees verder

Advies nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers

Advies nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers

Inspectie SZW heeft in samenwerking met VSB een advies opgesteld ten aanzien van de nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers per 1 januari 2018.

Lees verder

Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

De Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is aangepast. Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan.

Lees verder

Subsidieregeling gezond houden werknemers

Subsidieregeling gezond houden werknemers

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

Lees verder

Verfijn uw zoekopdracht

Selecteer een onderwerp
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten