Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Inspectieplatform extra

Het NVDO InspectiePlatform is een innovatief initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers, gericht op de communicatie over kwaliteit en uniformiteit van inspecties. Om de inspecties binnen Beheer en Onderhoud op een hoger niveau te brengen, dient het kennisniveau meer op een lijn te komen. Niet alleen zijn er verschillen tussen opdrachtnemer en –gever, ook zijn deze verschillen merkbaar bij opdrachtgevers of opdrachtnemers onderling.

 

Er is dus nog geen uniforme aanpak waardoor inspecties soms enorm kunnen afwijken. Middels een Task force van het NVDO InspectiePlatform wordt onder meer naar dit soort uniformiteit gestreefd.

Daarnaast geeft het platform, samen met u, invulling aan hoe de doelstellingen kunnen worden bereikt. Denk daarbij aan:

 •  -Het uitwisselen van ervaringen
 •  -Ideeën te verfijnen
 •  -Doelen te stellen
 •  -Commitment te krijgen
 •  -Deel te nemen aan het platform
 •         

De andere speerpunten zijn: 

 •   -Certificering van bedrijf en/of individuele personen
 •   -Vaststellen minimale kwaliteit van en eisen aan inspecties
 •   -Regulering van inspectiemethodieken
 •   -Minimaal 3 niveaus voor inspecteurs aanbieden
 •   -Zorgdragen dat bedrijven de vraag uit de markt voldoende kunnen bedienen
 •   -Bevordering bewustwording bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over nut en noodzaak van goed onderbouwd B&O

 

De website is ook voor het NVDO InspectiePlatform altijd actueel. U vindt er actueel nieuws, oproepen en aankondigingen van evenementen. Leden van de sectie genieten een aantrekkelijke korting op het portfolio van de NVDO Maintenance Academy en zijn altijd welkom om suggesties aan te dragen voor artikelen in de vakbladen, bijeenkomsten, of anderszins.

 

In het NVDO Onderhoudskompas wordt in het Visiedocument uitgebreid ingegaan om de toekomst van inspecties. Het is aannemelijk dat de inspectie-, meet- en monitortaken van het   onderhoudswerk (deels) geautomatiseerd worden. Robots worden steeds geavanceerder door verbeterde sensoren en kunstmatige intelligentie. Reeds zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van roboticaconcepten die (gevaarlijke) inspectietaken van de onderhoudsprofessional

kunnen overnemen. Zo is het voor te stellen dat inspecties aan hoge gebouwen, die nu door gediplomeerde inspecteurs worden uitgevoerd, in de toekomst door gecertificeerde drones uitgevoerd gaan worden. Op de lange termijn kunnen robots zorgen voor een hernieuwde verdeling op de arbeidsmarkt, doordat ze naast inspectiewerkzaamheden ook onderhoudstaken van de onderhoudsprofessional overnemen. Dit zal naar verwachting wel enkele decennia duren.

 

Wilt u meewerken aan de verder professionalisering van uw inspectievakgebied, neem dan gerust contact met ons op. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen als het gaat om de verdere ontwikkeling van wet- en regelgeving, het organiseren van een evenement of de publicatie van interessante artikelen.

 

Nieuws

20-12-2017 16 januari; ISO 55000 in één dag!

Deelnemers hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de int...

17-12-2017 18/19 januari; Risk Based Maintenance (RBM), onderhoudsconcepten op basis van...

De behandelde methodiek is algemeen toepasbaar en niet afhankelijk van bepaalde typen installaties. Het proces om tot...

15-08-2017 Nog steeds levensgevaarlijk staal in meeste zwembaden

In veel overdekte zwembaden is ondanks een verbod nog steeds roestvrij staal aanwezig dat aangetast kan worden door c...

14-08-2017 Universiteit Twente ontwikkelt recordlaser op chip

Onderzoekers van het MESA+-onderzoeksinstituut van de UTwente hebben, in samenwerking met Lionix, de meest smalbandig...

29-06-2017 Zelfregulering elektrotechnische veiligheid

De overheid trekt zich steeds verder terug van het preventieve toezicht op de arbeidsveiligheid. Hierdoor komt de nor...

24-06-2017 Faalmechanisme Piping bij dijken

Eerder werden marktpartijen en kennisinstellingen uitgedaagd om innovatieve maatregelen te bedenken voor sterkere dij...

10-06-2017 Onderhoudtrends in de Infrasector

Binnen Infra is te zien dat omgaan met grote hoeveelheden data op nummer één staat. Er zijn binnen Infra al een aanta...

10-05-2017 De Bouwagenda: bouwen aan de kwaliteit van leven

De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector.

04-05-2017 Uniform en objectief beoordelen van betonconstructies

In Nederland worden aan civiele kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, duikers en sluizen, vele duizenden inspecties ...

29-04-2017 Inspectiegegevens ten onrechte openbaar gemaakt

Bij asbestwerkzaamheden te Amsterdam heeft een inspecteur van de Inspectie SZW een overtreding geconstateerd van art....

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten