Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Vaklui zijn niet aan te slepen in de bouw

Woensdag, 05 juli 2017 11:46
Vaklui zijn niet aan te slepen in de bouw
Bouwondernemingen hebben de grootste moeite om hun projecten te bemensen met vaklui, doordat er structureel veel te weinig jong talent instroomt via stageplekken. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV gemeld op basis van eigen onderzoek. De instantie verwacht tot en met 2018 een toename van 17.000 arbeidsplaatsen, vooral op mbo-niveau. Het aantal vacatures zal toenemen tot 35.000. 

Vooral de vraag naar timmerlieden, metselaars en installatiepersoneel is nijpend. De sector kampt echter met een te lage instroom van mbo'ers, doordat bedrijven veel minder leerwerkplekken zijn gaan aanbieden sinds de crisis. Het aantal mbo-leerlingen in bouw en infrastructuur nam tussen 2011 en 2016 af met 38%, en het aantal leerwerkplekken met 53%. Ook het imago van de sector en de crisis schrikten in die periode instromers af. 

De bouw vergrijst daardoor in hoog tempo: het aandeel werknemers onder de 45 jaar is afgenomen van 66% in 2004 tot 56 in 2014. De sector heeft weinig werknemers onder de 25 jaar vergeleken met andere sectoren.

Zzp'er goedkoper dan leerling
Er heeft zich de afgelopen jaren een kaalslag voltrokken in de bedrijfsscholen binnen de bouw. Stageplekken bleken voor veel bedrijven te duur om in stand te houden vanwege het cao-keurslijf. Veel scholen vielen om of fuseerden in de crisisperiode, en het aantal stageplekken halveerde ruim. 

Scholieren in een zogenoemd bbl-traject werken vier dagen bij een bouwer en gaan één dag naar school. Hun lonen gedurende de opleiding worden bepaald via de bouw-cao, en bleken zo hoog dat het voor veel bedrijven onmogelijk was om te concurreren: een ervaren zzp'er is veelal goedkoper dan een leerling van zeventien jaar. 

De klacht uit de sector is dan ook het bedrijfsleven vanwege de regulering steeds minder goed in staat is om nieuw talent op te leiden. De branche wil naast lagere cao-lonen ook dat de overheid meer gaat bijspringen en ROC's een grotere rol geeft om de opleidingen in stand te houden. De vakbonden vrezen op hun beurt echter prijsdumping, en zijn niet erg happig om de tarieven verder te verlagen. 

De sterke daling van het aantal leerwerkplekken in het mbo is een landelijk probleem: in korte tijd daalde het aantal bbl-plaatsen van 170.000 tot 100.000. De Tweede Kamer riep sociale partners in 2015 op om in gesprek te gaan om de cao-afspraken te herzien, omdat die het onmogelijk zouden maken om leerwerkplekken in stand te houden. 
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten