Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Tunnelveiligheid

Woensdag, 25 januari 2017 11:42
Tunnelveiligheid
Enkele grote tunnelbranden in de Alpen waren voor het Europese Parlement reden om in een Europese tunnelrichtlijn strenge veiligheidseisen vast te leggen. De richtlijn werd in 2004 ingevoerd en verplichtte alle EU-landen om tunnelveiligheid vast te leggen in nationale wet- en regelgeving.

Veilige tunnels
In Nederland is de Europese tunnelrichtlijn in 2006 omgezet in nationale tunnelwetgeving, die strenger is dan de richtlijn. Zo geldt de Europese richtlijn voor bestaande en nieuwe tunnels van 500 meter of langer die onderdeel zijn van het trans-Europese wegennet. De Nederlandse Tunnelwet geldt voor alle verkeerstunnels van 250 meter of langer. Bovendien stelt de Nederlandse wet in tegenstelling tot de Europese richtlijn dat verkeer per tunnelbuis maar in één richting mag rijden.

De invoering van de Europese tunnelrichtlijn heeft ervoor gezorgd dat de veiligheid van veel Europese tunnels enorm is verbeterd. Zo zijn vluchtwegen aangelegd en adequate veiligheidssystemen aangebracht.

Tunnelwet
In Nederland is de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ en de bijbehorende ‘Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ van toepassing voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter.Veiligheidsexperts
De overheid wil dat alle kennis over tunnelveiligheid beschikbaar is voor tunnelbouwers en beheerders. Ook wil de overheid de veiligheid in tunnels kunnen controleren. Twee organisatie-onderdelen van Rijkswaterstaat, met experts op het gebied van tunnelveiligheid, zorgen daarvoor. Het betreft het Steunpunt Tunnelveiligheid en het Bureau Veiligheidsbeambte. Bij het Steunpunt Tunnelveiligheid is alle kennis over tunnelveiligheid gebundeld. Het Steunpunt Tunnelveiligheid is een loket binnen Rijkswaterstaat waar alle kennis over tunnelveiligheid gebundeld is. Het Steunpunt Tunnelveiligheid verricht onderzoek, stelt kaders en richtlijnen op, ontwikkelt instrumenten en adviseert projectorganisaties en tunnelbeheerders over ondergrondse constructies en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

In de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ is vastgelegd dat er voor elke wegtunnel in Nederland die langer is dan 250 meter, een onafhankelijke veiligheidsbeambte moet zijn die de tunnelbeheerder adviseert over tunnelveiligheid. De veiligheidsbeambte voor alle wegtunnels van Rijkswaterstaat is prof. ir. J.W.Bosch. Hij wordt ondersteund door het Bureau Veiligheidsbeambte.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten