Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Toepassing RVB BIM Norm bij geïntegreerde contracten

Vrijdag, 08 september 2017 06:15
Toepassing RVB BIM Norm bij geïntegreerde contracten
Het Rijksvastgoedbedrijf wil de BIM norm voorschrijven in verschillende contractvormen. Deze contractvormen zijn zelf ook nog in ontwikkeling. Wanneer en hoe we BIM voorschrijven in deze contracten hangt samen met deze ontwikkeling.


RVB BIM Norm in DBFMO-contracten
In DBFMO-contracten passen ze de RVB BIM Norm toe als een prestatie-eis in de outputspecificatie. Deze prestatie-eis is daarmee ook onderwerp van de afspraken over monitoring en betaling. Dit betekent dat de opdrachtnemer vanaf de ingebruikname van het gebouw het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde bestanden actueel houdt en aan ons beschikbaar stelt. U stelt de gegevens beschikbaar in een nader te bepalen digitale uitwisselingsomgeving. RVB stelt eisen aan de inrichting, betrouwbaarheid en veiligheid van die omgeving. Voorafgaand aan de gebruiksfase moet u ook al informatie aanleveren volgens de BIM norm. Deze informatie wordt niet gebruikt bij de beoordeling van inschrijvingen voor een opdracht.

RVB BIM Norm in DBM-contracten
Het Rijksvastgoedbedrijf wil de RVB BIM Norm toepassen in DBM-contracten. De ontwikkeling van deze contracten is nog in een vroeg stadium. Dat geldt ook voor de inpassing van de BIM norm in deze contracten.

BIM norm in integraal-beheercontracten
Het Rijksvastgoedbedrijf wil de RVB BIM Norm binnen enkele jaren breed toepassen in integraal-beheercontracten voor beheer en onderhoud (meerjarige geïntegreerde contracten). De toepassing is vergelijkbaar met DBFMO: als opdrachtnemer houdt u het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde bestanden actueel en stelt deze aan ons beschikbaar. De RVB BIM Norm maakt deel uit van de afspraken over monitoring en betaling.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen