Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Start 16 mei; Leergang Asset Management

Dinsdag, 24 april 2018 03:38
Start 16 mei; Leergang Asset Management

Toepassing van Asset Management biedt u de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen uw kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten), zoals bijvoorbeeld hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid, productiviteit en de mate van milieubelasting door de assets. 
Kortom, hoe kan ervoor worden gezorgd dat uw assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten gedurende de gehele technische levensduur van de  assets.  In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enigerlei wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van uw asset hebben, integraal met elkaar samenwerken. 

Doel 
Na het volgen van de leergang is de cursist in staat om antwoord te geven op de volgende vragen:
  · wat is Asset Management: gedachtengoed, de methodiek en principes
  · welke plaats en positie neemt Asset Management in binnen de organisatie
  · hoe wordt risicomanagement toegepast binnen de methodiek van Asset Management
  · hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Cost benadering
  · hoe wordt wet- en regelgeving in het bedrijfsbeleid geborgd
  · hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden verhoogd en totale kosten over de levensduur worden geoptimaliseerd
  · hoe bereik ik de optimale kosteneffectiviteit van de assets over de levensduur
  · hoe ontwikkel ik de meest doelmatige uitbestedingsstrategie, hoe voer ik regie over de markt
  · hoe worden mijn directie en ik zich bewust van de meerwaarde van Asset Management 
  · hoe kan ik de methodiek en principes van Asset Management effectief binnen de keten van mijn organisatie uitdragen en communiceren
  · hoe kan ik bijdragen in het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten
  · hoe kan ik de normstandaard ISO 55000 als hulpmiddel toepassen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen

Onderwerpen
Het 7-daagse programma bestaat uit drie modules van elk twee aaneengesloten dagen en een round up dag. Technisch bedrijfskundige onderwerpen worden afgewisseld met onderwerpen ter versterking van de sociale aspecten, die een belangrijke rol spelen bij de implementatie en borging van Asset Management binnen de organisatie. De leergang is vanuit het “action learning” principe opgezet, de onderwezen theorie wordt met oefeningen en praktijkcases ondersteund. Resultaat van deze opdracht vormt aan het eind van de leergang een leidraad die kan fungeren voor invoering en borging van Asset Management binnen uw eigen bedrijf.

Lees HIER verder voor het programma, de kosten en aanmelden
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten