Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Seksuele intimidatie in technische beroepen

Dinsdag, 23 januari 2018 12:31
Seksuele intimidatie in technische beroepen
Een vijfde van de vrouwen in technische beroepen ervaart seksuele intimidatie, zo blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. In een mannenomgeving hebben ze daarnaast te maken met achterstelling of discriminatie, vaker dan vrouwen in niet-technische sectoren. Voor het onderzoek enquêteerde het vermaarde Pew Research Centre afgelopen zomer een kleine 5000 Amerikaanse volwassenen, waarvan de helft een technisch beroep heeft, gelijkelijk verdeeld over mannen en vrouwen
De uitkomsten over de positie van vrouwen in die technische beroepen bevestigen wat al eerder bekend was, zie bijvoorbeeld Why so few?, en vestigt nog eens de nadruk op een hardnekkig verschijnsel: in technische beroepen hebben vrouwen te maken met achterstelling en seksuele intimidatie. Het onderzoek is bijzonder omdat het de positie van vrouwen in technische beroepen vergelijkt met hun positie in niet-technische beroepen, en ook kijkt naar technische beroepen waar vrouwen duidelijk in de meerderheid zijn.

Grote Variatie
Tot die technische beroepen (in de VS noemen ze deze categorie STEM: Science, Technology, Engineering and Math) hoort werk in de typische technische sectoren als ICT, architectuur, ingenieursbureaus, technische bedrijven en biotechnologie. Maar ook sectoren als de gezondheidszorg en het middelbaar en hoger onderwijs (bèta-vakken) vallen in de categorie 'technisch beroep'. Het aandeel vrouwen in die sectoren verschilt enorm: van nog geen 10 % bij beroepen als technisch verkoopmanager of werktuigbouwkundige, tot meer dan 90 % in beroepen als logopedist en mondhygiëniste. In de gezondheidszorg vormen ze een meerderheid, in de ingenieurswereld maken ze slechts 14 % van het totaal uit. In de sterk groeiende ICT-sector is hun aandeel de afgelopen 30 jaar gedaald van 32 % naar 25 %.

Aandeel vrouwen in verschillende technische beroepen in de VS.


Helft vrouwen ervaart discriminatie
De helft (50 %) van de vrouwen in technische beroepen ervaart discriminatie en dat is duidelijk meer dan de ruim 40 % die intimidatie ervaart in andere beroepssectoren. Onder discriminatie vallen zaken als een lager loon krijgen dan mannen met hetzelfde werk, behandeld worden alsof je als vrouw niet competent bent, gekleineerd worden, en minder ondersteuning krijgen van leidinggevenden dan mannen.

Daarbij is er een duidelijk verschil tussen bedrijven waar vrouwen in de minderheid zijn of waar het aandeel mannen en vrouwen min of meer gelijk is, en bedrijven waar de vrouwen duidelijk in de meerderheid zijn. Van de eerste groep, met mannen in de meerderheid, ervaart 78 % discriminatie, bij de andere twee is dat met 44 % duidelijk minder. Dat verschil is ook te zien bij de kans op succes in het werk. Van de vrouwen in een mannenomgeving ervaart 48 % dat het voor hen moeilijker is dan voor mannen, maar op plekken waar de verhouding man-vrouw anders is, ligt dat percentage met 14 % duidelijk lager. Opvallend is verder dat hogeropgeleide vrouwen meer discriminatie ervaren dan minder hoog opgeleide.

Seksuele intimidatie
Een vijfde van de vrouwen met een technisch beroep ervaart seksuele intimidatie. Dat percentage is vrijwel hetzelfde als bij niet-technische beroepen. Op plekken waar mannen duidelijk in de meerderheid zijn ervaart bijna de helft van de vrouwen seksuele intimatie als probleem. Voor de goede orde: het onderzoek is uitgevoerd voordat de #metoo-campagne van start ging.

Het onderzoek keek ook naar discriminatie van minderheden in technische beroepen. Vooral donkergekleurde mensen hebben daarmee te maken.

Dit onderzoek betreft Amerikaanse respondenten en werkplekken. In hoeverre deze problemen ook in Europa of Nederland bestaan is voorlopig niet te zeggen. Soortgelijk recent onderzoek in Nederland is voor zover bekend niet voorhanden.

Wij lazen dit in de ingenieur

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen