Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Regio verlegt grenzen met komst Techport Centre

Woensdag, 12 juli 2017 01:05
Regio verlegt grenzen met komst Techport Centre

De gemeente Velsen, ROC Nova College en Tata Steel hebben een intentieovereenkomst getekend om te komen tot Techport Centre, een fysiek opleidings- en innovatiecentrum waarin de krachten worden gebundeld om de aantrekkingskracht voor de maak-, onderhouds- en procesindustrie in de IJmond te vergroten. 
Door het tekenen van de intentieovereenkomst willen de drie partijen de haalbaarheid van Techport Centre serieus onderzoeken en de samenwerking daarin nader vorm geven. In de intentieovereenkomst binden partijen zich aan een gezamenlijk proces. De verwachting is dat eind van 2017 alle benodigde informatie beschikbaar is aan de hand waarvan door de partners verdere keuzes gemaakt kunnen worden.

De maak- en onderhoudsindustrie is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de metropool Amsterdam. Deze maak- en onderhoudsindustrie drijft op menselijk kapitaal, en heeft de komende jaren hoogwaardige vakmannen en vrouwen nodig op alle opleidingsniveaus. Zonder extra inspanning blijft technisch talent schaars.

Met Techport Centre slaan overheden, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen om jongeren en volwassenen op te leiden in de techniek en innovatie bij bedrijfsleven te stimuleren. Tata Steel Academy, die komend jaar 80 jaar bestaat, wordt een centraal en integraal onderdeel van Techport Centre.

Techport Centre moet een fysiek opleidings- en innovatiecentrum worden waarin het Nova College, Tata Steel, andere opleiders en ondernemers uit de omgeving hun krachten bundelen om zo de aantrekkingskracht voor de maak-, onderhouds- en procesindustrie in de IJmond te vergroten voor nieuw personeel en studenten. Verder kunnen hier onderwijsfaciliteiten uitgebreid en samengevoegd worden waardoor de bedrijvigheid en innovatiekracht in de regio wordt bevorderd.

Voor de gemeente is participeren in Techport Centre een stap in de ontwikkeling naar de Visie 2025 van de gemeente die de naam ‘Kennisrijk Werken in Velsen’ draagt. Ervaring in andere regio’s die vergelijkbare voorzieningen hebben gerealiseerd, laten zien dat een actieve rol van de lokale/regionale overheid onontbeerlijk is. In Techport Centre komt tevens een Innovation Warehouse, waarin een innovatieve omgeving wordt gecreëerd waar innovaties en nieuwe technologieën zoals robotisering, sensoring, duurzaamheid en advanced analytics worden opgenomen. Het zijn juist die nieuwe technologische innovaties die het bedrijfsleven de komende jaren gaan doen veranderen: het is belangrijk om daar tijdig op in te spelen.

Ook biedt het ruimte voor ondernemerschap: er komen plekken voor startende en groeiende bedrijven. Het Innovation Warehouse past uitstekend bij de opleidingscomponent van Techport Centre.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen