Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Publicatie Innovaties inkopen, het kan!

Zondag, 11 december 2016 01:26
Publicatie Innovaties inkopen, het kan!
Innoveren en aanbesteden staan voor veel partijen op gespannen voet. Toch zijn er genoeg voorbeelden van gemeenten, waterschappen, provincies en rijksoverheden die samen met de markt innovatieve oplossingen weten te ontwikkelen. PIANOo en StartupDelta bundelden 8 uiteenlopende voorbeelden in de uitgave 'Innovaties inkopen, het kan!'. Constantijn van Oranje, Special Envoy van StartupDelta overhandigde vandaag het eerste exemplaar aan Daniel Weststeijn van Coblue, een van de innovatieve bedrijven uit de publicatie.Maatschappelijke vraagstukken
In 'Innovaties inkopen, het kan!' geven koplopers inzicht in de manier waarop zij met innovatieve bedrijven samenwerken aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Neem het slimmer aansturen van de gemalen van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Het is duurzamer en goedkoper om met de slimme technologie van Peeks de pompen aan te sturen op het gebruik van zoveel mogelijk groene stroom (zon en wind) als deze beschikbaar is. Een mooi voorbeeld waar startup Peeeks zich verbond met Croonwolter&dros, die jarenlange expertise heeft met de aansturing van gemalen. Een prachtige innovatie binnen het bestaande energiecontract met als doel duurzaamheid.

Cybersecurity
Een ander voorbeeld: centrale opslag van data (bijvoorbeeld in de cloud) maakt data-uitwisseling kwetsbaar voor hackers. Coblue ontwikkelde haar product Storro dat door compartimentering en decentrale opslag data veilig kan opslaan. Dankzij de tender SBIR cybersecurity kon Coblue dit idee nader uitwerken tot een concreet, verkoopbaar product. SBIR is een aanpak om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Leidend bij deze aanpak is wat de overheid nodig heeft, niet waar bedrijven sterk in zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseerde deze competitie om het bedrijfsleven uit te dagen om het maatschappelijke probleem van cybersecurity aan te pakken.

Het kan dus: de overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen. Zoals Constantijn van Oranje, Special Envoy StartupDelta, stelt in het voorwoord van de publicatie: "Het potentieel voor de overheid en startups/innovatieve bedrijven is gigantisch; en daarmee voor Nederland! Dat potentieel mogen we niet ongebruikt op tafel laten liggen."

Alle 8 voorbeelden uit de publicatie:
  • Beter maatwerkvervoer voor kwetsbare doelgroepen - Gemeente Utrecht
  • Minder geluidhinder door afbuigen van verkeerslawaai – Provincie Gelderland
  • Verduurzamen eigen vastgoed - Gemeente Groningen
  • Cybersecurity – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
  • Dijkversterking - Waterschap Rivierenland
  • Mijn buur, een app die de sociale cohesie in de buurt versterkt – Gemeente Amsterdam
  • Slim gemaal dat pompt als groene stroom (wind en zon) beschikbaar is – Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 
  • Gebruiksvriendelijke en transparante declaratie-app – Provincie Gelderland

U treft de publicatie (met dank aan PiaNO) HIER
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten