Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Open innovatie is basis voor vernieuwingen

Donderdag, 23 november 2017 01:46
Open innovatie is basis voor vernieuwingen
De komende jaren zullen baanbrekende innovaties ons landbouwsysteem zoals we dat nu kennen fundamenteel veranderen. Daarbij is open innovatie de basis voor vernieuwingen. Dat is de stellige overtuiging van prof. dr. Onno Omta uitgesproken bij zijn afscheid als hoogleraar Bedrijfskunde aan Wageningen University & Research.

"Succesvol innoveren in de agrofoodsector is niet gemakkelijk. Om van één product een voor 100% commercieel succes te maken zijn 3.000 ruwe ideeën nodig. Daarvan verdient 10% een verdere uitwerking. Uit die 300 projecten komen gemiddeld 125 onderzoeksprojecten voort, waaruit 9 ontwikkelingstrajecten voortvloeien. Hieruit volgen 4 commercialiseringsprojecten met 1,7 productlanceringen. Het succespercentage van zulke productintroducties is 60%, zodat aan het einde van de oorspronkelijke 3.000 ideeën er 1 commercieel succes resulteert. Hoewel een bedrijfsteam van specialisten uit de R&D, financiering, marketing, fabricage en inkoop vanaf het begin nauw samenwerkt en onderling communiceert, stuiten zij op problemen wanneer zij een nieuwe fase in het innovatieproces betreden. "Geen wonder dat CEO's zich liever toeleggen op verdienmodellen van de korte termijn dan om te investeren in innovatie", zegt prof. Omta.

Open innovatie
"Zou innovatie met meer partijen buiten het bedrijf een oplossing kunnen zijn? Ideeën, technologieën of in de portfolio missende producten komen dan van alle kanten. We zien dat open innovatie het innovatievermogen van een bedrijf vergroot", stelt Omta. "Als je dat verder uitbreidt kom je bij het innovatie-ecosysteem, waarin alle afspraken op het gebied van samenwerking het mogelijk maken dat researchorganisaties hun innovatieproces versterken en versnellen door co-innovatie, zoals dat gebeurt in Food Valley rond Wageningen. Food Valley Open Innovation Ecosystem telt inmiddels 15000 onderzoekers, 20 onderzoeksinstituten, 1440 voeding gerelateerde en 70 wetenschappelijk georiënteerde bedrijven die in principe allemaal in wisselwerking kunnen treden. Maar ecosysteem innovatie is niet risicoloos. Veiligheidsproblemen, afhankelijk zijn van derden, kosteneffectiviteit of hoge coördinatiekosten, en zelfs kan er een concurrent worden gekweekt of versterkt. Dus rijst de vraag: Hoe gaan bedrijven om met die kansen en risico's, en wat is de optimale graad van openheid?"

Innovatie als exportproduct
"Het belang van de agrofoodsector voor Nederland is enorm. De waarde van de export bedroeg vorig jaar 94 miljard euro. Daarvan zit 9 miljard zit in de export van innovaties als energiezuinige kassen, precisielandbouw met drones of resistentie van gewassen tegen ziekten en plagen. In een studie concluderen we dat innovatie essentieel is voor bedrijfssucces en overleving op de markt op de lange termijn. Hoe hoger geagendeerd, en hoe beter het innovatieproces hoe beter het bedrijf afsteekt tegenover zijn concurrenten."

Patenten
In 2000 waren patenten een zeldzaamheid in de agro food industrie. Anderhalf decennium later stijgt het aantal patenten explosief. Alleen al op Nespresso heeft Nestlé 800 patenten aangevraagd. "Doorbraken kunnen niet meer uitblijven", zegt prof. Omta. "Zulke disruptieve innovaties zijn bijvoorbeeld kunstvlees uit stamcellen van de startup Mosa Meat, behandelingen tegen plantenziektes door gen-modificatie via Crisp Cas9, of verticale landbouw, met diverse lagen gewassen in klimaatkamers met LED-verlichting. De winst is daarbij helder: 75% minder water, 90% minder bodemgebruik en 80% hogere opbrengst op hetzelfde oppervlak."

Met dank aan foodholland

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen