Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO tekent samenwerking Platform Duurzame Huisvesting

Vrijdag, 09 juni 2017 12:10
NVDO tekent samenwerking Platform Duurzame Huisvesting

Tijdens het kenniscafé van Platform Duurzame Huisvesting op donderdag 11 mei hebben de leden van het Platform Duurzame Huisvesting de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De leden verbinden zich hiermee aan de nieuwe, strategische doelstellingen van het platform.


Het Platform Duurzame Huisvesting is de ketenregisseur die zich inzet voor een versnelde transitie naar duurzaam vastgoed. Vastgoed dat een bijdrage levert aan een energiezuinige, flexibele, comfortabele en gezonde werk- en leefomgeving. De leden van het platform zijn betrokken bij en spelen een leidende rol in de bouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouw gebonden faciliteiten.

Begin 2011 voor het eerst een intentieverklaring ondertekend door elf platformleden. Nu, ruim 6 jaar later, is het platform uitgegroeid tot het onafhankelijke en branche-overstijgende aanspreekpunt voor overheid en markt in de vastgoedsector. Met het ondertekenen van een nieuw strategisch samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen de leden zorg te dragen voor een optimale samenwerking binnen de huisvestingsketen en tonen commitment om met elkaar de volgende stappen te zetten. Stappen die vandaag de dag nog steeds noodzakelijk zijn om de grootschalige beweging naar duurzaam vastgoed op gang te brengen. Gezamenlijk zetten Facility Management Nederland (FMN), TNO, Rijksvastgoedbedrijf, Dutch Green Building Council, IVBN, TVVL, Vastgoed Belang, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NVDO, ISSO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zich in om onze gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken en houden.

Platformleden geloven dat de vastgoedsector een leidende rol kan en moet spelen in de versnelling naar duurzaam bedrijfsvastgoed. Deze versnelling kan worden bewerkstelligd wanneer partijen uit de hele vastgoedsector betrokken zijn, commitment tonen en collectief optrekken. Zij nemen daarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid en bundelen kennis en veranderkracht voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving en versnelde energietransitie. Dit levert een bijdrage aan een energiezuinige, flexibele, comfortabele en gezonde werk- en leefomgeving. Dit is in het belang van mens, milieu en portemonnee. Een duurzame gebruiksplek voor ons allen, daar staat het Platform Duurzame Huisvesting voor.

Centraal komend jaar staan strategische transitiethema’s waarmee het platform als proactieve partner de markt versnelt en bij overheden het belang hiervan agendeert. Binnen deze thema’s wordt onder andere gewerkt aan het oplossen van knelpunten in de keten, tools en andere overzichtelijke hulpmiddelen samengesteld en organiseren we kennissessies. Zo is het kenniscafé waar de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend een voorbeeld van een activiteit die voortvloeit uit de nieuwe strategie. Door onder andere te zorgen voor inspirerende, prikkelende en informele kennisdeling neemt Platform Duurzame Huisvesting het initiatief om samenwerking te verbeteren en kennisdeling te stimuleren.

De thema’s waar het platform zich dit jaar op richt zijn:

  1. Het stimuleren van de vastgoedorganisatie om energiebesparing integraal op te nemen in strategische organisatiedoelen, ergo het verbeteren van de Doelmatigheid van Vastgoedorganisaties
  2. Een eenduidige systeemaanpak waarbij gestreefd wordt naar kwaliteit voor gebruiker en gebouw op de lange termijn, een toekomstbestendige Slimme Verduurzaming
  3. Toekomstbestendig Vastgoed, dat een toekomstbestendige business case verdient. Met een verdienmodel dat zich verbreedt van sturen op kosten, naar sturen op meerwaarde met een meetbare kwaliteitsimpuls voor mens, milieu en portemonnee
Dit kennisintensieve samenwerkingsverband vormt een onafhankelijk en branche-overstijgend aanspreekpunt voor de vastgoedsector. Door de brede vertegenwoordiging in de huisvestingsketen, van opdrachtgever tot eindgebruiker, is het Platform een serieuze partner voor markt en overheid.

Over het Platform Duurzame Huisvesting
Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, beroeps-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouw gebonden facilities. Alle leden benadrukken dat samenwerking in de keten cruciaal is. Alleen dan kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingsketen. Platformleden staan daarnaast voor het integreren van duurzaamheid in hun eigen organisatie. Ook activeren zij hun achterban door oplossingen aan te dragen en producten te ontwikkelen die ondersteunen en verduidelijking geven bij de verduurzaming van de huisvestingsketen. Zo speelt het platform bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de uitwerking van het Energieakkoord.


Platformleden zijn: Facility Management Nederland (FMN), TNO, Rijksvastgoedbedrijf, Dutch Green Building Council, IVBN, TVVL, Vastgoed Belang, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NVDO, ISSO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Onderwerpen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen