Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuwe CUR Aanbeveling 117 - Inspectie en advies kunstwerken

Maandag, 16 maart 2015 12:22
Nieuwe CUR Aanbeveling 117 - Inspectie en advies kunstwerken
Uniformiteit
Inspecties en advisering zijn van groot belang voor beheer en onderhoud van civieltechnische constructies. Een systematische werkwijze is belangrijk, zeker als er veel constructies moeten worden onderhouden. Hiervoor is er behoefte aan een uniforme beschrijving van inspecties en advisering over meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe CUR Aanbeveling voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken en de daarbij behorende specifieke handboeken.  

In eerste instantie is de aanbeveling voor civieltechnische (infrastructurele) constructies, maar deze nieuwe aanpak kan ook voor objecten uit het bouwkundige en utilitaire vastgoed worden gebruikt. Er is aansluiting gezocht bij andere normen en richtlijnen, zoals de NEN 2767 Conditiemeting. 

Risicogestuurd beheer en onderhoud
In de nieuwe CUR Aanbeveling is een start gemaakt met recente ontwikkelingen, zoals risicogestuurd beheer en onderhoud. De Aanbeveling is in samenwerking met het NVDO InspectiePlatform en opdrachtgevers ontwikkeld. Het begrijpen, ervaren en het samen veranderen richting risicogestuurd beheer en onderhoud is een must voor alle partijen. Er wordt naar gestreefd dat opdrachtgevers en de markt elkaar kunnen helpen om op een efficiënte manier een onderbouwing te kunnen geven waarom bepaalde financiële middelen voor inspecties en onderzoeken binnen het B&O-budget noodzakelijk zijn om efficiënt en onderbouwd om te gaan met budgetten om de risico’s voor beheerders en beleidsmakers te beheersen als onderdeel van Assetmanagement.
 
De opdrachtgevers kunnen de richtlijn aanvullen of ervan afwijken. De mensen in het veld kennen immers hun kunstwerken als beste. Maar geef die wijziging dan wel duidelijk aan, ter voorkoming van misverstanden.“Doe er alles aan om veilig informatie uit het veld te halen. Vaak ga je met twee man, inspecteurs die samenwerken met een constructeur. Dat zijn natuurlijk kosten. Als het veiligheidsplan dat toestaat kan ook één persoon volstaan. Geef de argumenten.” 
Een integraal onderdeel van de richtlijn zijn de binnenkort te verschijnen SBRCURnet-handboeken over staal, beton en hout. Bij gebleken draagvlak zullen ook uitgaven verschijnen over andere materialen, kritieke onderdelen en disciplines van de werktuigbouw, alswel over elektrotechniek en besturingstechniek. “Voor overheden zal de omgang met de CUR-Aanbeveling een leerproces zijn. De aanbeveling draagt bij tot het borgen van kennis bij inspecteurs, constructeurs en opdrachtgevers. Zeker als weer onverhoopt een wegwerker wordt doodgereden, besef je hoe belangrijk veiligheid is.” 

Zes doelen 
De aanbeveling voor de inspectie op kunstwerken richt zich op zes doelen: 
• Professionalisering opdrachtgever en inspectiebranche 
• Kennisborging 
• Een goede uitvraag waarin de CUR de bouwstenen en het minimale niveau aangeeft 
• Efficiënte inzet mensen en middelen 
• Gezamenlijke beoordeling door inspecteur en constructeur 
• Veiligheid 
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten