Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Lean met focus klantwaarde maakt mkb competitiever

Vrijdag, 01 september 2017 08:31
Lean met focus klantwaarde maakt mkb competitiever
In de huidige dynamische markt moeten mkb bedrijven steeds beter zien te presteren met steeds minder middelen. Lean biedt dan mogelijkheden. Wel moet het juist worden ingezet met de focus op klantwaarde. Dat stelt Erdogan Gülyaz in zijn proefschrift waarmee hij promoveerde aan Nyenrode Business Universiteit. Bedrijven moeten meer doen dan alleen de verspilling in hun interne processen verminderen. 
Om een duurzaam concurrentievoordeel te realiseren, moeten zij een diepgaand inzicht ontwikkelen in wat voor hun klanten echte waarde vertegenwoordigt. Ook dienen zij hun waardecreatiefocus te verbreden naar de end-to-end-processen in de gehele supply chain. Dit is één van de conclusies van Erdogan Gülyaz in zijn proefschrift met de titel “Extending Lean Framework Beyond Conventional Boundaries: Exploring Value Creation and Appropriation in SMEs and Services”.

Creëren unieke klantwaarde
Hoewel Lean al bijna dertig jaar een geaccepteerde en breed toegepaste managementmethode is, slagen de meeste bedrijven er niet in de verwachte voordelen van hun Lean-inspanningen te realiseren. Een mogelijke oorzaak hiervan is de grote nadruk die er vaak ligt op de verbetering van de interne processen. Op zich niets mis mee, maar dat is niet waar het bij het mkb echt om gaat: het creëren van unieke klantwaarde, zo stelt Gülyaz.

Lean en concurrentiepositie van mkb
Het onderzoek van Gülyaz richt zich op de vraag hoe lean de concurrentiepositie van mkb bedrijven kan verbeteren. Nadat eerst aan de hand van literatuuronderzoek in kaart is gebracht waar doorgaans de kracht en de knelpunten van het mkb liggen, is er een casestudieonderzoek uitgevoerd bij mkb’s die actief zijn in de juridische dienstverlening en de productiesector.


Lean is oplossing lage winstgevendheid en korte levertijden
Uit de analyse blijkt dat lean wel degelijk een oplossing kan bieden voor de grootste knelpunten van een mkb, zoals lage winstgevendheid, slechte cashflow, toenemende prijsdruk en de roep van klanten om kortere levertijden. De vaak waargenomen managementpraktijken in het mkb, zoals beperkte strategieontwikkeling, korte termijntransacties en informele aanpak van de bedrijfsvoering bleken echter in de uitgevoerde studies een belemmering te vormen voor de meer strategische inzet van lean door het mkb. “Mkb’s in de productiesector die zijn overgestapt op lean, concentreren zich gewoonlijk op productiviteitsverbetering. Een dergelijke naar binnen gerichte oriëntatie kan slechts beperkt succes opleveren en kan geen basis zijn voor concurrentievoordeel, zeker gezien de snel veranderende marktomgeving van vandaag de dag”, aldus Gülyaz. “De uitkomsten van het mkb-onderzoek hebben mij gemotiveerd de fundamentele lean concepten nog eens nader te bekijken. De implicaties daarvan zijn niet alleen voelbaar in het mkb, maar gelden voor alle organisaties die met lean werken of willen gaan werken. In dit onderzoek wordt voornamelijk gefocust op de concepten ‘klantwaarde’, ‘waardecreatie’ en ‘waarde toe-eigening’.”


Nieuw managementinstrument: klantwaardematrix

Op basis van de concepten in de marketingliteratuur en met behulp van een Design Science-benadering is in deze studie een nieuw managementinstrument ontwikkeld, de zogeheten Klantwaardematrix. Deze matrix verdiept het concept ‘klantwaarde’ van een prescriptieve benadering – klantwaarde in de zin van kwaliteit, kosten en leverbetrouwbaarheid – naar een descriptieve benadering – klantwaarde als een individualistische, holistische en relativistische ervaring. Gülyaz: “Door gebruik te maken van de Klantwaardematrix kunnen managers op een gestructureerde manier een veel completer inzicht verkrijgen in de klantwaarde die ze leveren. Tegelijk kunnen ze ook zien waar klantwaarde kan worden verbeterd of hoe nieuwe klantwaarde kan worden gecreëerd.”


Totaalbeeld van waardeuitwisseling

Ook concludeert Erdogan Gülyaz in zijn onderzoek dat de lean-inspanningen, die gewoonlijk gericht zijn op interne processen, door het in het proefschrift beschreven ‘Extended Lean Framework’ naar een meer uitgebreide en daardoor vruchtbaarder omgeving kunnen worden geleid: het externe waardenetwerk waarvan de organisatie deel uitmaakt. Organisaties, en zeker mkb’s, staan steeds vaker in verbinding met andere organisaties om eindklanten te bedienen. De focus moet daarom worden verlegd van de interne processen naar de processen in de totale waardeketen. Gülyaz: “Om met Lean duurzame winst te behalen, moeten bedrijven zich zowel concentreren op het vergroten van de totale nettowaarde in de waardeketen, als het ondernemen van doelgerichte acties gericht op toe-eigening van de gecreëerde waarde. Het via Lean realiseren van synergie van alle stakeholders door te focussen op de gezamenlijke belangen van alle stakeholders is van cruciaal belang voor het creëren van een grotere totaalwaarde dan de conventionele aanpak die alleen focust op klanten.”

Wij lazen dit op logistiek

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen