Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Hittestress? Verkenning koudevraag en maatregelen!

Zaterdag, 04 augustus 2018 11:08
Hittestress? Verkenning koudevraag en maatregelen!

De komende jaren wordt een toenemende vraag naar koeling verwacht, onder meer door klimaatverandering, betere isolatie van gebouwen, vergrijzing en hogere verwachtingen van comfort door gewenning aan gekoelde ruimtes. De komende jaren gaan onze gebouwen en wijken van het gas af. Wat is nodig en mogelijk om koude mee te nemen in het ontwerp van gebouwen en gebieden, liefst zonder klimaatverandering te verergeren? Om te bezien wat er al over bekend is heeft W/E adviseurs, op verzoek van TKI Urban Energy en in opdracht van rvo, hier een verkennende studie naar gedaan.

Op dit moment lijkt in de markt onvoldoende bekend welke rol koude moet spelen bij een nieuwe warmtevoorziening van gebieden, bijvoorbeeld bij de keuze tussen warmtepompen of warmtenetten. Ook is nauwelijks bekend welke overwegingen consumenten maken om al dan niet een koelinstallatie aan te schaffen. Daardoor weten we ook niet welke interventies nodig zijn om zo'n aanschaf te ontmoedigen of juist te stimuleren. Wat ook ontbreekt is een duidelijk onderscheid tussen comfortkoeling en noodzakelijke koeling voor een leefbaar binnenklimaat.

De studie heeft geleid tot een bundeling van 5 factsheets waarin mogelijke ontwikkelingen zijn geschetst van de vraag naar koeling in woningen en het energiegebruik dat daarmee samenhangt. Daarbij is eerst gefocust op enkele externe ontwikkelingen die de koudevraag beïnvloeden, en vervolgens op de invloed van het ontwerp van het gebouw zelf en van de gebruikers ervan. Eén factsheet behandelt een kwantitatieve inschatting van energiegebruik en -kosten van koude-opwekking. De laatste factsheet geeft een overzicht van ‘flankerend beleid’ dat raakt aan koudelevering, zoals de eisen die gesteld worden aan temperatuuroverschrijdingen in woningen, rekenmethodiek vanuit EPG/EPG-NV en warmtewet.

Lees het rapport HIER

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen