Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Bouwlogistiek; Centraal versus Decentraal

Zaterdag, 24 februari 2018 10:21
Bouwlogistiek; Centraal versus Decentraal

Koninklijke VolkerWessels onderneming Visser & Smit Hanab (VSH) is aannemer op het gebied van (ondergrondse) verbindingen, netwerken en installaties voor water, energie en (petro)chemie. Vanuit Benthuizen worden Zuid-Holland, Noord-Holland en een deel van Utrecht en Zeeland bediend. De meeste monteurs van VSH nemen hun bus mee naar huis. Om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, komen de monteurs dan ook meestal eerst vanuit huis naar de zaak. Een opdracht in Rotterdam kan ertoe leiden dat monteurs tijd verspillen in de spits.Het bedrijf wil overbodige vertragingen voorkomen en zoekt een oplossing. Via het contact met de Verkeersonderneming komt VSH in aanraking met de mogelijkheden van het Beter Benutten programma.

Logistieke hub
De opdracht is zo groot dat de medewerkers naast het woon-werkverkeer ook nog dagelijks ritten van Rotterdam naar Benthuizen moeten verrichten om materialen te halen. “Om te voorkomen dat er veel tijd verloren gaat met rijden en spullen ophalen, hebben wij een opslagruimte in Rotterdam in gebruik genomen die als logistieke hub dienst gaat doen. ’s Avonds en ‘s nachts worden de spullen die de monteurs de volgende dag nodig hebben vanuit Benthuizen naar deze hub gebracht. “ Vertelt Wilbert Kooistra, materieel coördinator en nauw betrokken bij het project. Daarnaast ligt er op deze hub ook nog een kleine (grijp)voorraad van spullen die de monteurs vaak nog hebben. De monteurs hoeven zo s ’morgens en op de dag zelf alleen nog maar naar deze hub te rijden om daar hun spullen op te halen en kunnen dan direct doorrijden naar het werk. Zo worden overbodige ritten voorkomen.

Het prijskaartje
VSH zet aan de Giessenweg in de Spaanse Polder in Rotterdam een 6 meter container neer, waarin ze haar materialen voor de monteurs dagelijks aflevert. Nu staan er inmiddels enkele units en porto-cabins, waarin bijvoorbeeld ook uitvoerders etc. kantoor kunnen houden. “De subsidie vanuit het programma Beter Benutten was mooi meegenomen maar dat was voor ons niet de belangrijkste reden om bovengenoemde veranderingen door te voeren. De grootste besparing zit hem in de efficiëntere inrichting van de werktijd.” verduidelijkt Kooistra.

18 wagens minder
Deze nieuwe manier van werken leidt ertoe dat er elke werkdag 18 wagens minder in de spits rijden, dat er fors minder CO2 wordt uitgestoten (per auto wordt per week een tank minder brandstof verbruikt), maar ook gaat de productiviteit van de medewerkers omhoog. Een ander voordeel is dat men minder te laat komt bij de klant, omdat er minder in de file gereden hoeft te worden. Berekend is dat de nieuwe manier van werken ongeveer ¾ uur per persoon per dag scheelt. Dat komt op jaarbasis neer op ongeveer 2.500 uur.

Collega’s
Kooistra ziet ook een kanttekening: “Als ik één nadeel moet benoemen, dan is dat de nieuwe manier van werken er wel toe heeft geleid dat het contact tussen de monteurs onderling wat minder is geworden. Maar dat lossen we op de door de maandelijkse toolbox-bijeenkomsten. En door de monteurs regelmatig van ploeg te laten wisselen.

Lessons learned
“Het is van belang de medewerkers vanaf het begin af aan betrokken te hebben bij de veranderingen. Geef duidelijk aan wat het doel is van de voorgestelde verandering en wat het qua kosten oplevert. Luister ook goed naar je medewerkers als ze met nuttige suggesties komen en doe daar dan ook direct wat mee. Motiveer mensen om anders te gaan denken. Daarnaast moet je het proces wel bewaken en er zeker in het begin bovenop blijven zitten omdat men anders snel vervalt in het oude/bekende patroon. Het welbekende: we het zijn gewend om het altijd op deze manier te doen”.

Beter benutten en evofenedex
evofenedex werkt nauw samen met een aantal partijen in den lande om het Beter Benutten programma uit te rollen. In de regio Haaglanden fungeert Bereikbaar Haaglanden als belangrijke aanjager voor het Beter Benutten programma. Het project is mede dankzij hun inzet en kennisdeling tot stand gekomen.

Met dank aan evofenedex

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen