Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Bouwbesluit beter afgestemd op Besluit DHW

Vrijdag, 15 september 2017 01:16
Bouwbesluit beter afgestemd op Besluit DHW

Het nieuwe artikel 1.15a (Drank- en horeca-inrichting) is toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat een voorschrift uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet voorgaat op een bij of krachtens BB2012 gesteld voorschrift als het eerstgenoemde voorschrift strenger is. Dit voorkomt de situatie dat een horeca-exploitant die een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit heeft gekregen (en dus aan het Bouwbesluit 2012 voldoet) niet aan de soortgelijke maar dan zwaardere voorschriften op grond van het Besluit DHW heeft voldaan. Deze zwaardere voorschriften hebben vooral betrekking op ventilatie, plafondhoogtes en sanitair.

Aanpassingen
Het nieuwe artikel geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw. In samenhang met het nieuwe artikel 1.15a dat de rangorde regelt bij samenloop, zijn een aantal voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voortaan niet meer aangestuurd voor de zogenoemde bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik.
  • Artikel 4.10 Bouwbesluit 2012, dat betrekking had op de bereikbaarheid van toiletten (nieuwbouw) dat alleen was aangestuurd voor de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik, is vervallen. Tabel 4.8 is overeenkomstig aangepast.
  • Artikel 4.15 dat hetzelfde voorschrift voor bestaande bouw regelde is eveneens vervallen. Tabel 4.13 is eveneens aangepast.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen