Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Big Data in de procesindustrie. Wat kunt u ermee?

Donderdag, 09 maart 2017 06:18
Big Data in de procesindustrie. Wat kunt u ermee?

Big data is in. Big data is hot. Big data mag zich scharen in het rijtje trends anno 2016 met andere modewoorden als internet of things, connectivity en industry 4.0. Er bestaan verschillende meningen over wat big data precies is. Over het algemeen is men het eens dat big data grote hoeveelheden en verschillende soorten data omvat die met grote snelheid verstuurd, verwerkt en geraadpleegd kunnen worden.


Het verzamelen van big data moet geen doel op zich zijn. Big data heeft pas waarde voor een organisatie als de gegevens geanalyseerd worden en er waarde aan de data toegekend wordt met als resultaat verbeterde, optimale en veilige bedrijfsprocessen. In dit artikel geven we u graag een voorbeeld hoe big-data-analyse van de operationele processen ingezet kan worden ten behoeve van de effectiviteit en veiligheid.

‘Valse’ meldingen
In de procesindustrie hebben operators naast terechte meldingen ook te maken met ‘valse’ meldingen. De operator wordt afgeleid van zijn of haar werk en vaak wordt naderhand niets meer met de onterechte meldingen gedaan. Of nog erger, de ‘valse’ melding leidt tot een incident of calamiteit. Door analysesoftware te implementeren die verbanden legt tussen gebeurtenissen, alarmen, oorzaken, gevolgen en risico’s, kan men de meldingen classificeren. Niet alleen kan big-data-analyse hiermee eenvoudig veelvoorkomende fouten boven water halen, dankzij algoritmes en de classificatie van de alarmen, wordt het aantal onechte meldingen automatisch gereduceerd. De analysetool toont aan de operators de logische verbanden, waardoor hij/zij in staat is om in een vroeg stadium correctief en daarmee dus proactief te handelen.

Tijd besparen 
Door de analysesoftware te koppelen aan een crisismanagementsysteem kunnen er nog meer voordelen behaald worden. Doordat de analysesoftware de eerder genoemde risicoclassificaties combineert met andere invloedsfactoren, wordt automatisch vastgesteld of het om een terecht alarm gaat of niet. Als dat het geval is, wordt de melding met bijbehorende informatie doorgestuurd naar het crisismanagementsysteem. De afhandeling van het incident wordt door dit systeem overgenomen. Het stelt operators hierdoor in staat snel te handelen volgens geautomatiseerde procedures, die gebaseerd zijn op de geldende weten regelgeving. 

Voldoen aan wettelijke eisen 
Bedrijven in de procesindustrie die te maken hebben met BRZO-regelgeving, zijn wettelijk verplicht bij een grootschalige alarmering binnen vijf minuten een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident te geven aan de betrokken partijen. Daarnaast moeten zij binnen tien minuten alle beschikbare gegevens in een rapport verwerkt en (voor zover mogelijk) geverifieerd hebben. Doordat de data van de processystemen, omgevingsfactoren, het incident en de procedures reeds aanwezig zijn en snel (automatisch) verwerkt kunnen worden, is hiermee ieder BRZO-bedrijf in staat de gestelde deadlines te behalen. Resultaat: (procedurele) fouten worden voorkomen, structurele tijdwinst wordt geboekt en schade wordt beperkt.

Virtuele scenario’s
Door actuele situaties virtueel te combineren met mogelijke ‘whatifs’, kunt u verhoogde risico’s inzichtelijk maken. Door drempelwaardes in te stellen, worden operators vroegtijdig geïnformeerd als verhoogde risico’s zich voordoen en kan men proactief maatregelen treffen.

Optimaal gebruik van big data 
Om big data tot een effectief hulpmiddel te maken, dienen er een aantal stappen doorlopen te worden. Voordat u met big data van start kunt gaan, dient u eerst een strategie bepaald te hebben. Wat wilt u ermee? Stel uzelf vragen als: Wil ik de effectiviteit van processen vergroten? Of wil ik veiligheid optimaliseren? Wat wil ik ermee bereiken? 

Vervolgens dient u te bepalen welke data nodig zijn en welke tools de data voor u kunnen verzamelen, analyseren en omzetten in bruikbare gegevens? De derde stap is de implementatie. De data worden verzameld en geanalyseerd. Het verzamelen en analyseren heeft echter pas zin als u er daadwerkelijk iets mee doet. Ze geven inzichten die u kunt gebruikt om acties te ondernemen, zoals het aanpassen van processen, het vastleggen van nieuwe procedures of misschien zelfs het vervangen of uitbreiden van bedrijfsmiddelen. Evaluatie van de resultaten helpt u te bepalen of u deze stappen opnieuw wilt doorlopen, om uw bedrijfsprocessen nog meer te laten groeien of om aanpassingen te doen in de bigdata-analyse. Herhaal de stappen als deze succesvol zijn gebleken. Uw bedrijfsprocessen worden op deze wijze doorlopend geoptimaliseerd en het gebruik van big data krijgt hiermee echt toegevoegde waarde.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen