Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

40% kiest in 2020 voor opleiding in Techniek!

Maandag, 05 september 2016 02:15
40% kiest in 2020 voor opleiding in Techniek!


Technisch opleiding essentieel om krapte op arbeidsmarkt te voorkomen!
40% van de jongeren kiest in 2020 voor een technische opleiding. Dit is een voorwaarde om aan de toekomstige vraag van het bedrijfsleven te voldoen.


Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020, “Voldoende en goed opgeleid technisch personeel in Oost Nederland is een essentiële voorwaarde om voorbereid te zijn op de sterk toenemende vraag van het bedrijfsleven. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, robotica, 3D-printen, automatisering en biotechnologie nemen zo'n vlucht dat die van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt. De acties die in Overijssel en Gelderland n gang worden gezet, juich ik van harte toe”.


Groeiende vraag
“Strategische samenwerking in de regio is nodig om te voorkomen dat een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel de economische groei gaat remmen. Om die groeiende vraag op te vangen is het noodzakelijk dat 40% van de jongeren in 2020 kiest voor een technische opleiding. Er is de afgelopen jaren al veel in gang gezet en groei van deze instroom is zichtbaar. Het is noodzakelijk dat deze instroom versnelt'', aldus gedeputeerde Eddy van Hijum, in zijn functie als bestuurlijk trekker Landsdeel Oost. Bedrijfsleven centraal In het Techniekpact Oost

Bedrijfsleven centraal
In het Techniekpact Oost staan concrete afspraken staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Het doel is het vergroten van de instroom in technische opleidingen en beroepen en verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De wensen van het bedrijfsleven staan daarbij centraal. Van Hijum: "Het plan omvat 30 acties waaronder het opleiden van mensen uit de praktijk tot techniekdocent, de verdere professionalisering van de huidige techniekdocenten en de toename van de instroom van meiden in de regionale opleidingscentra en het hoger onderwijs. Daarnaast moeten alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in 2020 een samenwerkingsverband hebben met het regionale bedrijfsleven''.

Via acht separate pacten geeft Oost Nederland hier invulling aan. Het betreft Techniekpact Zwolle, Techniekpact Twente, Techniekpact Stedendriehoek, Techniekpact Achterhoek-Liemers, Techniekpact regio Foodvalley, Techniekpact 2020 Noord-Veluwe & Randmeren, Techniekpact Rivierenland en Techniekpact Smart & Sustainable


Nationale Techniekpact
De uitvoering van het Landelijk Techniekpact 2020 vindt plaats onder de regie van de Landlijke Regiegroep Techniekpact. Dit orgaan coördineert, volgt en bewaakt de uitvoering van de landelijke strategie en de gemaakte afspraken in het Techniekpact.

De vertegenwoordigers uit de vijf landsdelen vormen de kern van deze Regiegroep. Regio Oost (de provincies Overijssel en Gelderland) maakt daar deel van uit. De regio's worden vertegenwoordigd door een regio bestuurder. In het geval van Oost is dat Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van provincie Overijssel.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten