Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Materiaalkunde

Materiaalkunde

NVDO Platform Materiaalkunde helpt u verder!

Materiaalkunde is een multidisciplinair vakgebied, dat men tegenkomt binnen de natuurkunde, scheikunde en werktuigbouwkunde. Maar natuurlijk heeft u er ook mee te maken binnen uw vakgebied Beheer en Onderhoud (Asset Management).


Binnen Beheer en Onderhoud houdt men zich bezig met het ontwerpen, vervaardigen, installeren, beproeven, bedienen en onderhouden van gereedschappen, machines en installaties die nodig zijn voor het maken van producten en het onderhouden van assets.

Met namen met betrekking tot het ontwerpen en vervaardigen van gereedschappen, installaties en machines is kennis van het gedrag en eigenschappen van materialen van groot belang. De Onderhoudsprofessional moet zich hierbij steeds de volgende vragen stellen:

1. Welke eigenschappen moeten de te gebruiken materialen hebben

2. Welke materialen voldoen hieraan

3. Hoe kunnen de gekozen materialen bewerkt worden

4. Moeten de te gebruiken materialen aangepast worden aan de bewerkingsmethode?


Het onderzoeken van materialen heeft tot doel vast te legen wat het verband is tussen materiaalsamenstelling en de bijbehorende eigenschappen. De methode van onderzoeken speelt daarbij een grote rol. Bij destructief materiaalonderzoek wordt eerst een monster genomen in de vorm van een proefstaaf. Deze proefstaaf wordt vervolgens vervormd, beschadigd of stuk gemaakt. Met deze methode van onderzoek kunnen mechanische eigenschappen als sterkte en hardheid worden vastgesteld. Veel van deze proeven zijn genormaliseerd en betrekkelijk snel en eenvoudig uitvoerbaar. De trekproef en de hardheidsmeting zijn de meest voorkomende vormen van destructief materiaalonderzoek.

Bij niet-destructief materiaalonderzoek wordt het te onderzoeken materiaal of werkstuk niet vervormd of beschadigd. 

Het NVDO Platform Materiaalkunde besteedt een aantal keer per jaar ruimschoots aandacht aan de eigenschappen en toepassingen van materialen. Dat is niet sectorgebonden, maar generiek en dus interessant voor alle NVDO-Leden. Het platform maakt onderdeel uit van de NVDO Sectie Techniek, waarvan u HIER meer informatie treft.

Kentallen, Trends en Visie zijn soms uitgangspunt voor de fysieke bijeenkomsten die het Platform organiseert. De trends zijn tevens het uitgangspunt van het NVDO Onderhoudskompas, dat jaarlijks wordt opgesteld in samenwerking met de totale achterban. 

De website is ook voor het NVDO Platform Materiaalkunde altijd actueel. U vindt er actueel nieuws, oproepen en aankondigingen van evenementen. 

Jaarlijks bieden wij u een aantrekkelijk programma. Alle fysieke bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd op www.nvdo.nl

Nieuws

26-03-2018 NRK verkiest Kras, Cumapol en Lankhorst voor nieuwe Awards

Tijdens de Avond van de Maakindustrie in Utrecht heeft NRK de eerste Awards Duurzame Producten uitgereikt aan Kras, C...

25-03-2018 Haaienhuid printen op grote schaal

Er is een trend in de oppervlaktebehandelende industrie: er is veel interesse in functionele coatings die bijvoorbeel...

13-03-2018 Systeemoplossingen dragen bij aan langere levensduur spoor

De kijk op spooronderhoud is aan het veranderen. Om de levensduur van het spoor te verlengen kijken opdrachtgevers la...

07-03-2018 Duikers helpen bij storten onderwaterbeton

Station Driebergen-Zeist wordt verbouwd en daarvoor gaan duikers onder water in de bouwkuip helpen met het storten va...

25-02-2018 Superhout is zo sterk als staal

Onderzoekers van de Universiteit van Maryland hebben een methode gevonden die hout twaalf keer sterker maakt.

21-02-2018 Gentse fabriek om non-ferro metaaldeeltjes uit bodemas te halen

Bij het verbranden van afval in energiecentrales ontstaat bodemas, een restproduct dat waardevolle metalen bevat.

13-02-2018 Eerste 3d-geprinte offshore kraanhaak slaagt voor load test

De allereerste 3d-geprinte offshore kraanhaak is geslaagd voor de 'load test' en alle bijbehorende kwaliteitscontrole...

12-02-2018 Stedin zet in op circulaire bedrijfsvoering

Stedin heeft zich de grote ambitie gesteld om vanaf 2030 klimaatneutraal te zijn. Die ambitie vraagt om een grote oms...

07-02-2018 Arjan Mol benoemd tot hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie

Bij de afdeling Materials Science and engineering van de faculteit 3Me is dr.ir. Arjan Mol benoemd tot hoogleraar cor...

04-02-2018 Nieuwe generatie kabelkoker sluit aan bij veranderde markteisen

De Meteoor is zo’n twee jaar geleden samen met zusterbedrijf Vebo Beton bezig geweest met de ontwikkeling van een nie...

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten