Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Materiaalkunde

 

NVDO Platform Materiaalkunde helpt u verder!

Materiaalkunde is een multidisciplinair vakgebied, dat men tegenkomt binnen de natuurkunde, scheikunde en werktuigbouwkunde. Maar natuurlijk heeft u er ook mee te maken binnen uw vakgebied Beheer en Onderhoud (Asset Management).

Binnen Beheer en Onderhoud houdt men zich bezig met het ontwerpen, vervaardigen, installeren, beproeven, bedienen en onderhouden van gereedschappen, machines en installaties die nodig zijn voor het maken van producten en het onderhouden van assets.
Met namen met betrekking tot het ontwerpen en vervaardigen van gereedschappen, installaties en machines is kennis van het gedrag en eigenschappen van materialen van groot belang. De Onderhoudsprofessional moet zich hierbij steeds de volgende vragen stellen:

  1. Welke eigenschappen moeten de te gebruiken materialen hebben
  2. Welke materialen voldoen hieraan
  3. Hoe kunnen de gekozen materialen bewerkt worden
  4. Moeten de te gebruiken materialen aangepast worden aan de bewerkingsmethode?
Het onderzoeken van materialen heeft tot doel vast te legen wat het verband is tussen materiaalsamenstelling en de bijbehorende eigenschappen. De methode van onderzoeken speelt daarbij een grote rol. Bij destructief materiaalonderzoek wordt eerst een monster genomen in de vorm van een proefstaaf. Deze proefstaaf wordt vervolgens vervormd, beschadigd of stuk gemaakt. Met deze methode van onderzoek kunnen mechanische eigenschappen als sterkte en hardheid worden vastgesteld. Veel van deze proeven zijn genormaliseerd en betrekkelijk snel en eenvoudig uitvoerbaar. De trekproef en de hardheidsmeting zijn de meest voorkomende vormen van destructief materiaalonderzoek.

Bij niet-destructief materiaalonderzoek wordt het te onderzoeken materiaal of werkstuk niet vervormd of beschadigd. 

Het NVDO Platform Materiaalkunde besteedt een aantal keer per jaar ruimschoots aandacht aan de eigenschappen en toepassingen van materialen. Dat is niet sectorgebonden, maar generiek en dus interessant voor alle NVDO-Leden. Het platform maakt onderdeel uit van de NVDO Sectie Techniek, waarvan u HIER meer informatie treft.

Kentallen, Trends en Visie zijn soms uitgangspunt voor de fysieke bijeenkomsten die het Platform organiseert. De trends zijn tevens het uitgangspunt van het NVDO Onderhoudskompas, dat jaarlijks wordt opgesteld in samenwerking met de totale achterban. 

De website is ook voor het NVDO Platform Materiaalkunde altijd actueel. U vindt er actueel nieuws, oproepen en aankondigingen van evenementen. 

Jaarlijks bieden wij u een aantrekkelijk programma. Alle fysieke bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd op www.nvdo.nl

Nieuws

13-02-2018 Eerste 3d-geprinte offshore kraanhaak slaagt voor load test

De allereerste 3d-geprinte offshore kraanhaak is geslaagd voor de 'load test' en alle bijbehorende kwaliteitscontrole...

12-02-2018 Stedin zet in op circulaire bedrijfsvoering

Stedin heeft zich de grote ambitie gesteld om vanaf 2030 klimaatneutraal te zijn. Die ambitie vraagt om een grote oms...

07-02-2018 Arjan Mol benoemd tot hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie

Bij de afdeling Materials Science and engineering van de faculteit 3Me is dr.ir. Arjan Mol benoemd tot hoogleraar cor...

04-02-2018 Nieuwe generatie kabelkoker sluit aan bij veranderde markteisen

De Meteoor is zo’n twee jaar geleden samen met zusterbedrijf Vebo Beton bezig geweest met de ontwikkeling van een nie...

03-02-2018 Amsterdams bedrijf maakt duurzame vloeren met 3D-printers

De Amsterdamse startup Aectual gooit hoge ogen met vloeren uit de 3D-printer, die geheel naar eigen wens kunnen worde...

03-02-2018 Glasschuim als ophoogmateriaal

In het gebied van het reconstructieproject omgeving Ridder van Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp is de bodem zeer sla...

02-02-2018 ProRail en Rijkswaterstaat gaan materiaalgebruik beter registreren

ProRail gaat samen met Rijkswaterstaat, Alliander en Madaster het materiaalgebruik bij infraprojecten beter registrer...

24-01-2018 Alternatieven voor chroom-6-gebaseerde aluminium oppervlaktebehandeling

Promovenda Shoshan Abrahami en haar begeleiders dr. Arjan Mol en Prof. Herman Terryn van de TU Delft hebben verrassen...

18-01-2018 Duurzame legoblokken van baggerspecie

De Kamer van Koophandel presenteert jaarlijks de MKB Innovatie Top 100 van vernieuwende bedrijven. In de lijst van 20...

10-01-2018 NVDO Jubileum 2018; alle participantpakketten zijn vergeven!

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is al sinds 1963 dé toonaangevende brancheorganisatie op he...

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten