Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Praktijkgericht Risicomanagement

Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets

Cursus: Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets
Organisatie: NVDO
Datum: 4 en 5 oktober 2022
Locatie: NVDO-Verenigingsgebouw te Houten
 
In company mogelijk

 

Binnen risicomanagement is het gebruik van risicomatrices een essentieel onderdeel om kosteneffectiviteit te realiseren voor het beheer en onderhoud van assets. Door gebruik te maken van risicomatrices en risicogetallen kunnen de risicogevolgen in kaart worden gebracht wat leidt tot beslissingsscenario’s. Hierdoor kunnen risico’s vermeden worden of bewust worden geaccepteerd op gebieden als productie, kosten, veiligheid, imago en milieu.

Onderhoudsmedewerkers worden vaak betrokken bij risicoanalyses binnen analysemethodieken zoals RCM en FMECA. Hierin wordt gebruik gemaakt van risicomatrices en worden risicoprofielen opgesteld van technische componenten binnen de installaties. Veelal resulteert dit in keuzes ten aanzien van onderhoudsstrategieën.

Door het toepassen van risicomanagement op praktijkgerichte vraagstukken wordt niet alleen de kennis overgebracht, maar leert men ook wat de impact is van de methodiek voor uw organisatie. Ook wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten bij het implementeren van risicomanagement.

Doel
Deze cursus stelt u in staat om risicomanagement voor beheer en onderhoud toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van een technische installatie.

Onderwerpen

- Kader van risicomanagement
- Gebruik van risicomatrixes
- Gebruik van risicogetallen
- Toepassen van kosteneffectiviteit
- Werken met scenario’s en tools
- Uitvoeren van risicoanalyses
- Interpreteren en communiceren van resultaten
- Realiseren van risicobewust denken, organisatiebreed

Bestemd voor
Deze cursus is bestemd voor maintenance engineers, projectleiders, werkvoorbereiders en maintenance managers. Speciaal voor alle andere onderhoudsprofessionals bestaat er de mogelijkheid een specifieke eigen casus in te dienen!


Rooster

Activiteit

Tijdstip

Datum

Locatie

NVDO Leden

Niet Leden

 

 

 

 

 

 

Theorie


Theorie

08.30-16.30 

08.30-16.30

4 oktober 2022

 

5 oktober 2022

Verenigingsgebouw te Houten


Verenigingsgebouw te Houten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuskosten:

€ 1.365,-

€ 1.605,-

De cursuskosten omvatten 
Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.


Aanmelden 

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen