Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Zandwinning Havikerwaard CO2-neutraal door drijvend zonnepark

Vrijdag, 01 juli 2022 03:38
Zandwinning Havikerwaard CO2-neutraal door drijvend zonnepark

De zandwinning in de Havikerwaard bij De Steeg is volledig CO2-neutraal geworden, in het gebied heeft K3Delta een drijvend zonnepark gerealiseerd. Bij de realisatie van het park is rekening gehouden met de verschillende waterstanden in het gebied en met de (onderwater)ecologie.

 

 

Het 2,2 hectare grote drijvende zonnepark ligt in de plas die door K3Delta is aangelegd. Het zonnepark gaat jaarlijks zo’n 2,5 miljoen kWh groene stroom opwekken. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 530 huishoudens. De stroom wordt gebruikt voor de zandwinning in het gebied, waarmee de zandwinning in de Havikerwaard volledig CO2-neutraal is. Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, wordt terug geleverd aan het net. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om stroom die ’s avonds en in het weekend wordt opgewekt, wanneer er geen zand wordt gewonnen.

Viering ingebruikname
Samen met alle betrokken partijen werd op 24 mei de ingebruikname van het park gevierd, waarbij de aanwezigen de mogelijkheid kregen om het zonnepark per boot van dichtbij te bekijken. Marloes Sprong-Ariëns van K3: “Het zonnepark is onderdeel van de ambitie van onze ambitie om in 2030 als bedrijf geheel CO2-neutraal te zijn en de omgeving van onze projecten nog schoner te maken. Ik ben er trots op dat we samen met alle betrokken partijen dit park hebben kunnen aanleggen.”

Een goede stap
Ook wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden was bij de bijeenkomst aanwezig: “Ik ben ontzettend blij met deze bijzondere vorm van energie opwekken. Juist in een gemeente als de onze waar de ruimte op land om op een grootschalige wijze energie op te wekken beperkt is. Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2040 CO2 neutraal te zijn en hebben juist ook onze inwoners en ondernemers nodig. Met dit park is weer een goede stap gezet!”

Oog voor ecologie
Bij het ontwerp van het park is extra aandacht besteedt aan ecologie. De zonnepanelen liggen vlak op het water, waardoor ze veel minder opvallen dan een regulier zonnepark. K3Delta wil in de toekomst het zicht op de zonnepalen vanaf de oevers nog verder minimaliseren door drijvend groen aan te leggen bij het zonnepark. Dit groen zorgt er bovendien voor dat de ecologie in het water en het gebied wordt versterkt. De komende tijd wordt onderzocht welk type groen goed past in het gebied en bij dit project.

Ook is er gebruikt gemaakt van zogenaamde bi-facial zonnepanelen. Deze panelen zijn licht doorlatend, waardoor er zonlicht door de panelen op het water komt en de waterplas dus niet wordt afgedekt. Daarnaast wordt jaarlijks een ecologische monitoring uitgevoerd met Deltares en Rijkswaterstaat. Voorafgaand aan de bouw is onderzocht dat het zonnepark geen negatief effect zal hebben op de onder- en bovenwaterecologie. Dat wordt regelmatig gemonitord.

Gebouwd voor verschillende waterstanden
Speciaal aan het zonnepark is ook dat het buitendijks ligt. Dat betekent dat het onder invloed staat van de IJssel. Het waterpeil in de IJssel kan met hoog- en laagwater zes tot acht meter variëren. Het park is op zo’n manier verankerd, dat het goed kan meebewegen met stijgende en dalende waterpeilen.

Over de Havikerwaard
K3Delta werkt samen met Landgoed Middachten aan de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid. Door zandwinning wordt een nevengeul langs de ?ssel gerealiseerd, zodat er meer ruimte is voor het water. Er ontstaat een nieuw natuurgebied, er worden fiets- en wandelroutes aangelegd en er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van kasteel Middachten.

Onderdeel van de Havikerpoort
De Havikerwaard is onderdeel van de Havikerpoort. Vanaf 2001 werken K3Delta, Landgoed Middachten, natuurorganisaties, eigenaren en diverse overheden aan de Havikerpoort. Het doel is om dit unieke gebied behouden voor de toekomst, het nog mooier maken en ontwikkelen tot een groene verbinding tussen Veluwe, ?sselvallei en Achterhoek.

Bron: rheden

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen