Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Subsidie voor omgevingsveiligheid ruimer en eenvoudiger

Zondag, 21 april 2019 12:06
Subsidie voor omgevingsveiligheid ruimer en eenvoudiger
Per 1 april 2019 is de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) ruimer geworden en eenvoudiger. De regeling focust zich nu op grote industriële bedrijven met gevaarlijke stoffen, maar vanaf april ook op samenwerkingsverbanden van bedrijven met omgevingsdiensten of veiligheidsregio’s.De SVO regeling richtte zich voorheen op de zogeheten BRZO-sector. Van deze sector maken ondernemingen deel uit waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Verruiming
De verruimde SVO regeling is toegankelijk voor alle industriële ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. De regeling ondersteunt samenwerking van deze bedrijven in ketens, clusters of branches. De verplichting vervalt dat ten minste één BRZO-onderneming deelneemt. Het bleek namelijk dat initiatieven ook zonder deelname van BRZO-ondernemingen succesvol kunnen zijn. Brancheorganisaties mogen zelfstandig subsidie aanvragen.

Risicovolle processen
Risicovolle processen zijn in de verruimde SVO regeling specifiek benoemd om duidelijk te maken, dat ook processen waarbij of waarin geen gevaarlijke stoffen worden toegepast, maar die wel risicovol zijn vanwege hoge druk en/of temperatuur procescondities, onder de nieuwe regeling vallen.

Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s
Daarnaast zijn er doelgroepen aan de SVO-regeling toegevoegd. Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s kunnen deelnemen. Ze mogen geen penvoerder zijn van een SVO-project.

MKB extern veiligheidsadvies
Aan de regeling is verder een nieuw projecttype toegevoegd. Dit is vooral interessant voor kleine en middelgrote ondernemingen - buiten de BRZO-sector. Met subsidie kunnen zij een extern veiligheidsadvies verkrijgen.

Tot slot kent de regeling drie nieuwe thema’s. Ze sluiten aan op het programma ‘Duurzame Veiligheid 2030’. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap kunnen via onderlinge samenwerking op deze aandachtsgebieden de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder versterken. Omgevingsveiligheid heeft sterk baat bij bovenwettelijke initiatieven gericht op verbeteringen van intern bedrijfstoezicht. Effectievere informatieuitwisseling tussen ondernemingen en overheden draagt daaraan bij. De SVO-regeling speelt vanaf 1 april 2019 actief in op verzilvering van dit soort extra kansen met mogelijke bijvangsten op verwante beleidsthema’s zoals milieu, klimaat, innovatie en duurzaamheid.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen