Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Stop wateraanvoer uit IJsselmeer uniek voor Oost-Nederland

Donderdag, 22 november 2018 01:48
Stop wateraanvoer uit IJsselmeer uniek voor Oost-Nederland

Een stevige oostenwind in combinatie met lage waterstanden zorgde deze week voor een bijzondere situatie in het oosten van het land. De schutsluis bij Zwartsluis moest worden gesloten omdat het IJsselmeer water wegtrok uit het gebied.Er kon daardoor tevens geen water meer worden aangevoerd voor Drenthe, het Vechtdal en West-Twente, bijna de helft van het werkgebied van Waterschap Vechtstromen. Dat zorgde voor een verdere daling van de toch al zeer lage waterpeilen. Ook aanvoer uit het Twentekanaal is door de lage stand van de IJssel maar beperkt mogelijk. Vechtstromen voert daarom nu water uit de Vecht aan om het peil in Zuidoost-Drenthe nog enigszins te verhogen.

Het waterschap spreekt van ''een unieke situatie die in de herfst nog nooit eerder is voorgekomen’’. ''Normaliter zijn we in deze tijd van het jaar druk bezig om water uit het gebied te krijgen’’, verklaart woordvoerder Martin Hilfrink van Vechtstromen. ''Maar nu hebben we juist dringend behoefte aan water.’’

Communicerende vaten
Het gebied van Vechtstromen behoort tot de droogste delen van Nederland, waar de grondwaterstanden als gevolg van het gebrek aan neerslag nog steeds erg laag zijn. Ook veel beken en sloten staan droog. De oostenwind trok het water uit het gebied via het Zwarte Water en het IJsselmeer weg richting Enkhuizen. ''Het zijn communicerende vaten’’, aldus Hilfrink. ‘’Daar kunnen we niet tegenaan pompen.’’

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) kampte met hetzelfde probleem voor een deel van zijn gebied. Maandagavond sloot Rijkswaterstaat op verzoek van de waterschappen daarom de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis voor onbepaalde tijd.

Onttrekkingsverbod
Inmiddels is de wind afgenomen, zodat de sluis weer kon worden opengezet. Dat gebeurde gistermorgen. ''Het heeft uiteindelijk maar twee dagen geduurd’’, vertelt woordvoerder Herald van Gerner van WDOD. Om peilverlaging zo veel mogelijk te voorkomen, zette WDOD een aantal inlaten in Drenthe dicht.

Ook Vechtstromen probeert op die manier zo veel mogelijk water ‘binnen’ te houden. Het onttrekkingsverbod voor grondwater in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, is hier per 1 november opgeheven. ''Het groeiseizoen is voorbij, maar er mag nog steeds niet altijd met oppervlaktewater mag worden beregend’’, zegt Hilfrink. ''Daarvoor geldt nu de standaard beregeningsregeling.’’

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen