Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Stikstof uitspraak kost infrasector € 9 miljard

Donderdag, 24 oktober 2019 01:17
Stikstof uitspraak kost infrasector € 9 miljard
Door de ‘stikstofuitspraak’  van de Raad van State loopt de bouwsector mogelijk € 14 miljard euro omzet mis. Dat heeft ABN Amro uitgerekend. Vooral de wegenbouw wordt hard geraakt: 43 procent van alle projecten is in het geding. Dat geldt ook voor spoorbouw-, hoofdvaarwater-, weg-, en luchthavenprojecten die gepland stonden.


Het is eveneens onduidelijk of bepaalde projecten van gemeenten, provincies en waterschappen uitgevoerd kunnen worden. Hier zijn honderden miljoenen euro's mee gemoeid, stelt ABN. Volgens de bank is het door het besluit van de RvS onzeker of 9 miljard euro aan infraprojecten kunnen doorgaan.

Wat betreft wegenbouw gaat het onder meer om de uitbreiding van de A27 en A12 bij Utrecht en de A15 en A12 bij Arnhem. Op 29 mei oordeelde de RvS dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet is toegestaan als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Het zou in strijd zijn met de Europese natuurwetgeving.

In de praktijk betekende de uitspraak van de RvS dat voor alle bouwprojecten die stikstof uitstoten, nu worden aangetoond dat die geen effect hebben op ruim 118 natuurgebieden die last hebben van te veel stikstof. Als dat effect er wel is, moet de zogeheten ADC-toets doorlopen worden. ADC staat voor Alternatief, Dwingend en Compensatie. Dat betekent dat er eerst een alternatief moet worden  gevonden. Is dat er niet, dan wordt bekeken of er een dwingend algemeen belang is om het project door te laten gaan. Als er zo'n belang is, dan moeten er maatregelen genomen worden om de stikstofuitstoot te compenseren.

Met dank aan civieletechniek

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen