Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Sterke Lekdijk voorbeeld van emissieloos dijkversterken

Donderdag, 17 september 2020 11:06
Sterke Lekdijk voorbeeld van emissieloos dijkversterken
De Lekdijk wordt de komende jaren van Amerongen tot Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer versterkt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt hiervoor samen met drie innovatiepartners: Van Oord, Mourik Infra en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel (Lek ensemble). Het project Sterke Lekdijk wil aantonen dat het mogelijk is de dijk slim en emissieloos te versterken.

Sinds 2017 zijn de veiligheidsnormen voor belangrijke rivierdijken (waaronder de Lekdijk) aangescherpt. Hiervoor is het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het leven geroepen, de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken met meer dan 1.300 kilometer aan dijkversterking in de komende dertig jaar. Het waterschap heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en kiest voor een bijzondere aanbestedingsvorm: het Innovatiepartnerschap.

De samenwerking tussen waterschap en innovatiepartners vindt plaats op drie niveaus: innovatie, het proces en het sociale aspect. Hierdoor kunnen innovaties op grote schaal worden doorontwikkeld en kan er tijdens de verschillende deelprojecten van elkaar worden geleerd. De innovatiepartners hebben een breed pallet aan innovaties voor de dijkversterking in hun portefeuille. De komende tijd wordt onderzocht welke het best toegepast kunnen worden.

Emissieloos dijkversterken
Alle drie de partners delen de duurzaamheidsambitie van het waterschap om emissieloos en slim de Lekdijk te versterken. Project Sterke Lekdijk wil hiermee laten zien dat het mogelijk is om op grote schaal met de duurzaamheidsambitie aan de slag te gaan bij dijkversterkingen.

De gunning van het project heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarmee komen de Innovatiepartners Van Oord, Mourik Infra en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel (Lek ensemble) per direct aan boord. Alleen met samenwerking en de durf om te vernieuwen kunnen innovaties vanuit de markt op grote schaal worden uitgerold. De partners stappen in bij de plan uitwerkingsfase en vormen een gezamenlijk team met het waterschap.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen