Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Rijksoverheid zet in op circulair bouwen

Maandag, 15 oktober 2018 11:51
Rijksoverheid zet in op circulair bouwen

De rijksoverheid zet de volgende stap in de circulaire bouweconomie. Samen met de bouwsector ontwikkelt de rijksoverheid een uitvoeringsprogramma. Dit programma moet helpen om in 2050 tot een circulaire bouweconomie te komen.

Het vertaalt ook het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ naar de bouwpraktijk. Daarin staat hoe de bouwsector zich kan versterken en Nederland toekomstbestendig kan maken. Het opzetten en het coördineren van dit programma zal onder de vlag van de Bouwagenda gebeuren.

Uitvoeringsprogramma in ontwikkeling
Het kabinet noemt enkele concrete stappen voor het uitvoeringsprogramma. Zoals de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Die geeft aan wat de milieubelasting is. Hetzelfde geldt voor het materialenpaspoort. Het maakt per gebouw het gebruik en verwerking van materialen inzichtelijk. Daarnaast gaan het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail hun inkoopkracht benutten. De markt krijgt volop ruimte om eigen acties aan te dragen. De partijen die betrokken zijn bij de bouw moeten het programma gaan invullen.

Door BZK en IenW
Nauw betrokken zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW pakt met Rijkswaterstaat en ProRail enkele initiatieven op. Voorbeelden zijn experimenten voor CO2-arm asfalt en circulair beton. BZK zet in op aangepaste regelgeving. Enerzijds om circulaire maatregelen te waarderen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het MPG. Anderzijds om de wettelijke eis voor woningen en kantoren en eventueel andere gebouwen aan te scherpen.
De rol van RVO.nl

BZK heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gevraagd om advies. RVO.nl zal adviseren over onder meer een uniforme meetmethode, het materialenpaspoort en monitoring. Daarnaast zullen wij de Bouwagenda ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van de uitvoeringsagenda.

Met dank aan rvo

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen