Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Onderzoek naar risico’s Ultra Diepe Geothermie

Donderdag, 05 juli 2018 12:27
Onderzoek naar risico’s Ultra Diepe Geothermie

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) laat een consortium onder leiding van ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoek doen naar mogelijke risico’s van Ultra Diepe Geothermie en ‘Enhanced Geothermal Systems’ in Nederland. Risico’s m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu.

Verduurzaming
Het Klimaatakkoord van Parijs noopt  tot een aanzienlijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen. In 2050 moet 80-95 procent van de emissies zijn gereduceerd. In het Regeerakkoord staat een opgave van 49 procent CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990. Voor de industrie ligt de grootste opgave in verduurzaming van de warmtevraag, waarin op dit moment hoofdzakelijk voorzien wordt door – fossiel - aardgas te verstoken. Naast andere duurzame oplossingsroutes heeft Ultra Diepe Geothermie (UDG) een grote potentie om in die duurzame warmtebehoefte te voorzien. Bij ultradiep wordt naar warmte geboord op een diepte van meer dan 4 kilometer, met water op een temperatuurniveau van meer dan 120 oC. Zogenaamde ‘Enhanced Geothermal Systems’ (EGS) zijn speciale boor- en stimulatietechnieken, die nodig zouden kunnen zijn om op deze grote diepte heet water te kunnen winnen. Verder onderzoek is erop gericht om vast te stellen of EGS ook nodig is.

Risico’s
Ultradiepe geothermie wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Energie Beheer Nederland (EBN) gestimuleerd. In de zomer van 2017 is een ‘green deal’ gesloten tussen EZK, EBN, TNO en zeven consortia met verschillende marktpartijen. Deze consortia werken momenteel plannen uit om op niet al te lange termijn boringen te plaatsen. SodM laat nu mogelijke risico’s op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu inventariseren. Door de potentiële risico’s goed in kaart te brengen, zal SodM beter in staat zijn toezicht te houden door richtlijnen en wettelijke maatregelen voor te schrijven. Het project dat Witteveen+Bos cs gaan uitvoeren richt zich op een inventarisatie van risico’s en het opzetten van een raamwerk met beheersmaatregelen. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting begin 2019 beschikbaar komen.

Met dank aan Vakblad Bedrijfsgoed

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen