Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Vacature alert; Coördinator Vergunningen, voor railinfrastructuur van Metro en Tram

Donderdag, 08 augustus 2019 02:48
NVDO Vacature alert; Coördinator Vergunningen, voor railinfrastructuur van Metro en Tram

De gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Coördinator Vergunningen Metro en Tram. Het betreft de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de (digitale) tools betreffende het vergunningenproces in het kader van de Wetlokaalspoor (Wls). Het betreft een uitdagende functie met veel stakeholders en binnen een leuk team.

 
De Coördinator Vergunningen

·    Draagt zorg voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de (digitale) tools betreffende het vergunningenproces betreffende Wls;

·    Coördineert de processen m.b.t. de aanvraag en de toekenning van vergunningen. Hij/zij adviseert initiatiefnemers ten aanzien van het al dan niet vergunning plichtig zijn van hun voorgenomen activiteiten en informeert de omgeving over het vergunningenproces in al zijn facetten;

·      Is de beheerder van de digitale hulpmiddelen ten aanzien van het vergunningenproces, waaronder de relevante pagina’s op de Metro en Tram website en de discipline vergunningen Wls in Decos/join, verzorgt de intake van de ingediende aanvragen, beoordeelt volledigheid en juistheid van de ingediende aanvraag en aangeleverde informatie (w.o. BLVC-plan) en bepaalt de betrokken stakeholders binnen de stad en geeft de routing aan;

·      Zet de aanvraagprocedure in gang (back office) en informeert de betrokken gemeentelijke stakeholders. Hij/zij bewaakt de (wettelijke) termijnen, signaleert knelpunten in voortgang en rappelleert richting betrokken gemeentelijke partijen, fungeert voor de aanvrager als eerste aanspreekpunt, fungeert voor het totale proces van aanvraag en behandeling als vraageigenaar, monitort administratief het totale vergunningenproces en houdt een register met verbetervoorstellen bij, op basis waarvan het vergunningproces continu op een beheersbare manier wordt verbeterd;

·     Ontwikkelt en realiseert content m.b.t. de website en gerelateerde processen. Hij/zij volgt in dit kader ontwikkelingen op het vakgebied en in de organisatie, toetst nieuwe ideeën en (technologische) ontwikkelingen op toepasbaarheid m.b.t. interne processen en dienstverlening en doet voorstellen en schrijft notities op het terrein van informatievoorziening, communicatie en transacties via internet;

·     Toetst, adviseert en informeert over de invoering en uitvoering van nieuwe of vernieuwde processen, plannen e.d en verzorgt de afstemming/coördinatie met de externe partners m.b.t. informatieoverdracht/transacties via de website;

·    Is de beheerder van de website Vergunningen Wls. Hij/zij beheert en onderhoudt de algemene structuur, navigatie en vormgeving, initieert vernieuwingen en adviseert over aanpassingen en verbeteringen aan de site, draagt zorg voor de ontwikkeling en begeleidt de implementatie van nieuwe functionaliteiten en instrumenten (formulieren, e.d.) en is intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen.


Wij vragen

·         HBO werk- en denk­ni­veau;

·         Be­drijfs­kun­di­ge en/?of ju­ri­di­sche -rich­ting, af­fi­ni­teit met au­to­ma­ti­se­ring/?ICT en (ci­vie­le) tech­niek en/?of lo­kaal­spoor;

·         Rui­me er­va­ring bin­nen het werk­veld;

·         Rui­me er­va­ring m.b.t. de di­gi­ta­li­se­ring van de di­ver­se pro­ces­sen;

·         Er­va­ring met in pro­ject­vorm wer­ken;

·         Bij voor­keur er­va­ring in pro­ces­ver­be­te­rings­me­tho­die­ken;

·         Bij voor­keur be­kend met de Wet lo­kaal­spoor

 

Wij bieden

      Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal €2.795,- en maximaal €4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uren per week.

   De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 11 augustus 2019 onder vermelding van Coördinator Vergunningen - 19070087.

 

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Erik Bouma, Teamleider VTH bereikbaar per mail e.bouma@amsterdam.nl

 

 

Onderwerpen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen