Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuwe handreiking met stappenplan voor risicoanalyse ZZS

Donderdag, 25 oktober 2018 05:20
Nieuwe handreiking met stappenplan voor risicoanalyse ZZS
Afval kan schadelijke stoffen bevatten die niet in het milieu mogen komen. Om te voorkomen dat dat gebeurt, gelden voorschriften. Voor afval dat zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevat, gelden extra regels op basis waarvan wordt afgewogen of het afval kan worden hergebruikt of moet worden vernietigd. Deze voorschriften maken deel uit van van het derde Landelijke afvalbeheerplan (LAP-3).
In de nieuwe handreiking van het RIVM staat een stappenplan op basis waarvan een vergunninghouder kan afwegen of het afval veilig te recyclen is. De vergunninghouder moet eerst nagaan of de ZZS afgescheiden kunnen worden van de afvalstroom. Als dat niet kan, is een risicoanalyse van het afval nodig voor de beoogde toepassing. Die maakt duidelijk of de risico’s van de aanwezige ZZS al dan niet aanvaardbaar zijn. Mochten ze dan onaanvaardbaar blijken, dan kan het bevoegd gezag besluiten om geen vergunning af te geven voor de toepassing en moet naar een minder risicovolle toepassing van het ZZS-houdende afval worden gezocht.

Je kunt de handreiking HIER inzien

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen