Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

MLE rapport: Strategisch raamwerk innovatiegericht inkopen

Vrijdag, 05 januari 2018 08:14
MLE rapport: Strategisch raamwerk innovatiegericht inkopen

Het eerste thematische rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE) over innovatiegericht inkopen is gepubliceerd. Dit rapport geeft definities voor vier verschillende vormen van innovatiegericht inkopen. Daarnaast wordt in het rapport ingegaan op het strategische, institutionele en organisatie raamwerk dat nodig is voor het inkopen van innovaties. Ten slotte worden belangrijke belemmeringen voor innovatiegericht inkopen besproken.
Vormen van innovatiegericht inkopen
Alle vormen van innovatiegericht inkopen vragen om functionele specificaties. Een ondernemer kan immers alleen een innovatieve oplossing aanbieden of ontwikkelen wanneer hiervoor de ruimte wordt geboden in de specificaties. Is deze ruimte niet aanwezig doordat (delen van) de specificaties technisch zijn afgedicht, dan is de ruimte vernieuwing niet in de opdrachtscope aanwezig. De beschreven vormen van innovatiegericht inkopen in dit rapport zijn:

  • Pre-commercieel inkopen (SBIR), inkopen van O&O-diensten door (semi)overheden
  • Direct innovatiegericht inkopen, inkopen van innovatieve oplossingen door (semi)overheden
  • Katalytisch innovatiegericht inkopen, inkopen van innovatieve oplossingen door een intermediair voor (semi)overheden
  • Functioneel inkopen, reguliere inkoopopdrachten met functionele specificaties zonder specifieke innovatiewens
Instituten en organisaties
Instituten en organisaties vervullen een belangrijke rol in het ecosysteem voor innovatiegericht inkopen. Zo is een institutioneel raamwerk gewenst om een bredere toepassing van functionele eisen in het gehele specificatieproces te borgen. Ook moet gewaakt worden voor het centraliseren van inkoop ten behoeve van inkoopvoordelen omdat dit nadelig kan zijn voor de innovatiewens en het contact tussen opdrachtgever en potentiele opdrachtnemer kan doen verminderen. Ten slotte wordt de spanning tussen de bestuurlijke wens voor innovatie en het bestuurlijke risico bij het falen van deze innovatie benoemd.

Belemmeringen
Belangrijkste belemmeringen voor innovatiegericht inkopen zijn:
  • Beperkte ruimte om lange termijndoelen te formulieren en hierna te handelen.
  • Beperkte capaciteit om maatschappelijke uitdagingen te identificeren en te evalueren.
  • Beperkte capaciteit om deze maatschappelijke uitdagingen te beschrijven in functionele eisen en over te brengen op potentiele toekomstige leveranciers.
  • Aversie van technische risico's door publieke organisaties en het gebrek direct contact tussen potentiele opdrachtnemers en -gevers mede door introductie van digitaal aanbesteden.
  • Gebrek aan mogelijkheden voor 'learning on the job'.

Mutual Learning Exercise
Zestien Europese landen delen in de Mutual Learing Exercise (MLE) on Innovation Procurement hun kennis over innovatiegericht inkopen. Ze doen dat onder voorzitterschap van prof. Enquist. Deze MLE is geïnitieerd door de Europese Commissie naar aanleiding van het visiedocument van het European Research Area and Innovation Committee (ERAC) over innovatiegericht inkopen. Vanuit Nederland neemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met PIANOo deel aan dit initiatief. In maart 2017 was Nederland gastland van het eerste landenbezoek. Onderwerpen van de MLE zijn het strategisch raamwerk voor innovatiegericht inkopen inclusief definities, doelen, indicatoren en instrumenten. Ook komen de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij publieke inkooptrajecten van beleid tot uitvoering aan bod.

Lees HIER het rapport

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen