Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Maintenance is Unjustifiable

Zaterdag, 04 februari 2017 08:52
Maintenance is Unjustifiable
Promotie Chris Rijsdijk, NVDO Bestuur; Chris zijn onderzoek toont aan dat de procesvariaties om het systeemgedrag te leren kennen vaak worden uitgemiddeld in conventionele onderhoudsprestatieindicatoren. Onze constructie-regels voor onderhouds-prestatieindicatoren stellen ons echter in staat prima facie causaliteit te herkennen in registratieroutines. Ondanks het feit dat deze constructieregels gemakkelijk te implementeren zijn, worden ze in de onder-houdspraktijk zelden toegepast. We stellen daarom dat organisaties hun onderhouds-beleid potentieel beter kunnen ondersteunen met registratieroutines; hetzij door de validatie van een formeel argument, zoals in het onderzoek, of door gewoon te vragen: “Waar komt die piek vandaan?”.

Samenvatting
Besluitvorming is subjectief waardoor een validatie lastig is. Dit werk poogt desondanks besluiten te valideren. Een onderhoudsbeleid kan een geschikte casus voor een dergelijke validatie blijken omdat het besluiten met een hoge frequentie genereert terwijl de veelvuldig voorkomende beleidsovertredingen eveneens worden geregistreerd.

Deze beleidsovertredingen kunnen ons toegang geven tot een realiteit die men had willen vermijden met het onderhoudsbeleid. Dit onderzoek kan de praktische toepasbaarheid aantonen van deze onconventionele manier om een onderhoudsbeleid te valideren. Een onweerlegbare validatie van een onderhoudsbeleid is niet te verwachten, maar we kunnen op zijn minst proberen onderhoud preciezer te valideren.

Aanpak
We stellen dat de precisie van een wetenschappelijke redenering volgt uit de keuze voor een argument, een kwantificering en een steekproeftrekking. We ontwikkelen een aantal opties voor het argument en de steekproef. Onze iteratieve zoektocht leidt tot een verbeterde precisie.Onze bijdrage
  • We hebben op basis van de registratieroutines in een bepaalde casus een onderhoudsbeleid nauwkeuriger gevalideerd met een causaal argument
  • We hebben op basis van beleidsovertredingen in een bepaalde casus een onderhoudsbeleid gevalideerd op een wijze die vanuit het perspectief van de besluitvormingstheorie vernieuwend lijkt
  • We hebben alternatieven voor conventionele onderhoudsprestatie-indicatoren toegepast waarmee causale verbanden beter te herkennen zijn

Conclusie
Het valideren van een onderhoudsbeleid met behulp van registratieroutines is erg lastig volgens de voorgestelde aanpak. Het belang van onderhoud is daarom niet eenvoudig te expliciteren in de praktijk. Echter, in een bepaalde casus hebben we met de voorgestelde aanpak laten zien hoe de precisie van de validatie aan te scherpen is.

Praktische toepasbaarheid
Dit onderzoek toont aan dat de procesvariaties om het systeemgedrag te leren kennen vaak worden uitgemiddeld in conventionele onderhoudsprestatie-indicatoren. Onze constructieregels voor onderhoudsprestatie-indicatoren stellen ons echter in staat prima facie causaliteit te herkennen in registratieroutines. Ondanks het feit dat deze constructieregels gemakkelijk te implementeren zijn, worden ze in de onderhoudspraktijk zelden toegepast. We stellen daarom dat organisaties hun onderhoudsbeleid potentieel beter kunnen ondersteunen met registratieroutines; hetzij door de validatie van een formeel argument, zoals wij doen in dit onderzoek, of door gewoon te vragen: “Waar komt die piek vandaan?”.

De publicatie “Maintenance is Unjustifiable, an improved inference” is HIER digitaal beschikbaar. Heeft u liever een hard copy? Dan kunt u die aanvragen bij info@nvdo.nl 

Onderwerpen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen