Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Keuringsverplichting materiaal (hijsmiddelen)

Zaterdag, 27 oktober 2018 05:40
Keuringsverplichting materiaal (hijsmiddelen)

 

Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen. Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke wijze dit moet geschieden en over welke deskundigheid men moet beschikken, laat de wet zich niet uit.


Er is ook een wettelijke verplichting tot het keuren en beproeven van hijsmiddelen. Echter de keuringsfrequentie wordt nu omschreven me `zo vaak als nodig om de veiligheid tijdens gebruik te garanderen` en de beproevingen worden omschreven met `doelmatig beproefd`.

Kort gezegd: de werkgever dient ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen op orde zijn. De werkgever heeft in dit alles een duidelijke zorgplicht, hij moet alles organiseren en uiteindelijk verantwoorden! Of hij dat op een juiste wijze doet, wordt pas daadwerkelijk getoetst als het mis gaat met alle gevolgen van dien, als er dan wordt geoordeeld dat dat niet het geval is.

Inspectie SZW
Inspectie SZW, geeft Basis Inspectie Modules uit (BIM), Opgesteld aan de hand van de stand der techniek. Controles worden o.a. aan de hand van de BIM uitgevoerd. Hierin staat:
Worden de (..) hijs- en hefmiddelen regelmatig onderhouden en eenmaal per jaar gekeurd
Wordt het onderhoud en keuring van deze middelen uitgevoerd door een deskundig persoon?
Zijn bewijsstukken van deze keuring voorhanden?

Vrijwillig schema
De keuring hijs- en hefgereedschappen (`onder de haak`) valt onder een vrijwillig schema. Indien een werkgever zich wil richten op zijn kernactiviteiten, maar toch op een juiste wijze invulling wil geven aan zijn zorgplicht, kan hij ervoor kiezen de keuring uit te laten voeren door een EKH-keurbedrijf.

Wat valt hier onder andere onder

 

  · Kettingwerk
  · Haken
  · Laadvorken en C-haken
  · Staalkabels
  · Touwwerk
  · Hijsklemmen
  · Vijzels
  · Hefkussens
  · Valbeveiligingsapparatuur zoals harnassen en andere gordels, karabijnhaken, lijnen en geweven bandmateriaal, valblokken
  · Containers voor landgebruik
  · Blokken
  · Takels, lieren en loopkatten
  · Heftruckvorken
  · Hydraulische werkplaatskranen
  · Pallettrucks
  · Hijsbanden
  · Monorailbalken voor loopkatten met takels
  · Ondersteuningen voor wand- en kolom- zwenkkranen
  · Hijsmagneten
  · Vacuüm hijsgereedschap 
  · Hijsjukken, traversen, evenaars e.d.
  · Klap-, kantel- en stortbakken e.d.
  · Nieuwe voorzetapparatuur vorkheftrucks
  · Plaatogen
  · Spanschroeven
  · Personen werkbakken
  · Duw & verrijdbare portaalkranen
  · Heftagels
  · Sjorbanden en sjorkettingen
  · Afdaalmiddelen


  Keuren van hijsgereedschap
  De werkgever moet de risico’s van (het gebruik van) hijsgereedschap vaststellen. Inspectie- en beproevingsintervallen moeten worden afgestemd op deze risico’s. Hiervan moet bewijsvoering aanwezig zijn. Veelal schrijven fabrikanten voor welke keuring- en beproevingen moeten plaatsvinden. Er mogen (minimaal gelijkwaardige) alternatieven voor beproevingen worden toegepast (metingen tussen referentiepunten, scheuronderzoek, e.d.). De werkgever is er verantwoordelijk voor dat dit alles wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige.

  Keuringsdatum
  Om aan te geven dat een keuring is uitgevoerd, wordt veelal gebruik gemaakt van kleurcoderingen. Immers stickers houden het niet lang vol en het dateren door (veelvuldig) gebruik te maken an slagletters zou het materiaal verzwakken. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) hanteert onderstaand kleurensysteem. Dit kan bijvoorbeeld met verf of een gekleurd bandje worden aangebracht.

  Met dank aan Vakblad Industrie

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen