Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Intentieverklaring samenwerking tussen KNMI en waterschappen

Vrijdag, 17 maart 2023 08:10
Intentieverklaring samenwerking tussen KNMI en waterschappen

In de zomer van 2021 hadden zowel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (juni) als Waterschap Limburg (juli) te kampen met extreme neerslag in hun gebied en de gevolgen hiervan. De situatie in Limburg was voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanleiding om door te laten rekenen wat de effecten van deze extreme neerslag zouden zijn voor hun gebied.

 

De verwachting is dat extremer weer, met enerzijds een verhoogde kans op extreme neerslag en anderzijds  droogteproblematiek, vaker zal voorkomen door het veranderende klimaat. Om goed en snel te kunnen handelen tijdens een crisis is het van belang dat informatie actueel, locatie specifiek en betrouwbaar is. Vanuit hun gemeenschappelijke missies gericht op ‘een veiligere samenleving’ zien het KNMI, HHNK, HDSR en WL de noodzaak om meer en beter samen te werken.  De intentieverklaring geeft richting aan deze samenwerking.

Introductie EWC
Het KNMI streeft ernaar dat in 2025 vanuit het KNMI een multi hazard Early Warning Centre (EWC) c.q. een nationaal waarschuwingscentrum functioneert, waarmee adviezen, waarschuwingen en scenario’s van hoge kwaliteit worden geproduceerd. De producten die het EWC hiervoor ontwikkelt dragen bij aan de missie van onze veiligheidspartners: nauwkeurige en tijdige verwachtingen en waarschuwingen bieden meer handelingsperspectief en dit vergroot de veiligheid en voorkomt schade.

Doel van de intentieverklaring
De intentieovereenkomst beschrijft de samenwerking met als algemene uitgangspunten:

  • De informatieketen tussen KNMI en waterschappen wordt in deze pilot ‘geoptimaliseerd’ via kennis-, informatie- en datadeling
  • Strategische onderzoekagenda’s worden gedeeld en bieden aanknopingspunten voor gezamenlijk onderzoek en innovatie
  • Het KNMI monitort het weer continu en alarmeert bij een dreigende crisis of calamiteit zodat KNMI en waterschappen snel en passend kunnen handelen.
  • HHNK, HDSR en WL vormen een kerngroep, namens alle waterschappen. De kerngroep is aanspreekpunt voor KNMI in deze samenwerking

 Intentieverklaring als start voor een succesvolle samenwerking
HHNK, HDSR, WL en KNMI hebben de intentie om op basis van hierboven genoemde uitgangspunten een versnelling te realiseren in het wetenschappelijk onderzoek en innovatie met als doel om beter toegeruste weerimpact technologieën te ontwikkelen. Deze technologieën dragen bij aan een effectieve en efficiënte watercrisisbeheersing en stimuleren zo de doorontwikkeling van Early Warning Centre (EWC)-producten.  Deze producten zijn van toegevoegde waarde voor een aantal wettelijke taken van het KNMI, alle waterschappen en andere veiligheidspartners binnen Nederland.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen