Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Inhuurbedrijven spoorwerkers bundelen krachten in BIR

Woensdag, 05 februari 2020 01:29
Inhuurbedrijven spoorwerkers bundelen krachten in BIR
Iedere monteur die aan het spoor werkt, moet in de toekomst gaan voldoen aan het omvangrijke eisenpakket van het programma Technisch Vakmanschap (TVMS). Een uitstekend initiatief vinden de inhuurbedrijven die een groot deel van het personeel tijdens spoorprojecten verzorgen. Maar in zijn huidige vorm is het TVMS volgens hen onwerkbaar. Vijf van deze bedrijven bundelden mede daarom de krachten en richtten de Branchevereniging Inhuurbedrijven Rail (BIR) op.
De Branchevereniging Inhuurbedrijven Rail is na anderhalf jaar voorbereiding begin januari officieel van start gegaan. De eerste vijf leden zijn P. Arts Werken, Hegé Railinfra, A+W Spoordiensten, ATR-infraservices en Nieuwesteeg Rail Service. Volgens de kersverse voorzitter Ben Platenkamp, in het dagelijks leven operationeel directeur bij Hegé Railinfra, zijn er in Nederland nog minstens vijfentwintig bedrijven die lid kunnen worden als ze aan de criteria voldoen.

Erkenningsregeling
“Een van onze doelen is een erkenningsregeling voor inhuurbedrijven en de mensen die ze leveren in het leven roepen”, zegt Platenkamp. “Er zijn veel cowboys in deze branche die mensen inzetten die niet gecertificeerd zijn en zich op die manier niet aan de regels houden. Dat maakt dat er geen sprake is van eerlijke concurrentie met de bedrijven die hun papieren en kennisniveau wel netjes in orde hebben. Het lijkt soms alsof er in tijden van krapte geen regels meer zijn. Het is goed dat er eisen zijn, maar dan moet er wel één lijn worden getrokken.”

Platenkamp en de rest van het driekoppige bestuur realiseren zich dat er veel tijd en energie gaat zitten in het inrichten van zo’n erkenningsregeling. Dus deze laat nog even op zich wachten. “Onze eerste zorg was om de vereniging op te zetten. Als je iets doet moet je het goed doen. Oorspronkelijk zou Goof Bos van A+W Spoordiensten de taak van voorzitter op zich nemen, maar toen hij vertrok bij A+W om in een andere branche te gaan werken, moesten we op zoek naar een andere vrijwilliger. Dat ben ik uiteindelijk zelf geworden”, zegt Platenkamp. Het bestuur van de BIR bestaat verder uit penningmeester Antoon Verhulst van ATR en secretaris Lenny Arts van P. Arts Werken.

Technisch Vakmanschap
De aanleiding om met de BIR te starten was volgens Platenkamp de komst van het programma Technisch Vakmanschap (TVMS). Alle leden staan volledig achter de doelstelling van TVMS, namelijk het verhogen van de veiligheid en het kwaliteitsniveau van de mensen die in het spoor werken. Maar volgens Platenkamp dreigt het programma zijn doel voorbij te schieten en met name zzp-ers en inhuurbedrijven voor hoge kosten te stellen.

“De meeste spoorprojecten vinden plaats in het weekend en bij deze werkzaamheden is 70 tot 80 procent van de mensen niet in vaste dienst bij een aannemer of zelfs van een inhuurbedrijf. Het zijn vaak zzp-ers die hand en spandiensten verrichten. Enkel het gespecialiseerde hoog verantwoordelijke werk wordt uitgevoerd door de  aannemers of gekwalificeerde mensen in vaste dienst bij de inhuurbedrijven. Juist voor de zzp-ers, die slechts vijf weekenden per jaar aan het spoor werken en de rest van tijd in de bouw, staan de investeringen in tijd en geld voor de opleidingen niet in verhouding met de opbrengsten van het werk. Wij voorzien daarom dat we in de toekomst nog moeilijker aan mensen kunnen komen dan nu al het geval is.”

Gebrek aan continuïteit
Het traject dat het programma TVMS voorstaat is dat iedere baanmonteur na het slagen voor een intredetoets voor het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) binnen achttien maanden een volledig portfolio van alle door het TVMS gevraagde kwalificaties op zak heeft. “Je vraagt mensen om te investeren in zichzelf terwijl de spoorsector ze maar een paar dagen per jaar werk kan bieden. Je bent straks zo 1.500 euro verder voordat je aan het werk mag. De mensen willen wel werken in het spoor, maar er is geen continuïteit.”

De BIR ziet meer in een matrix waarin een uitgekleed eisenpakket is opgenomen voor de ‘extra handjes’. “Wij vinden dat iemand die een paar weekenden per jaar aan het spoor werkt aan minder eisen zou moeten voldoen dan iemand die er het hele jaar aan werkt.” Zo’n aangepaste lijst hoeft volgens Platenkamp niet veel af te wijken van het gewone TVMS. “Natuurlijk moet hij de veiligheidsregels kennen en de details van het werkgereedschap. Maar het zelfstandig in werking kunnen stellen van een tongbeweging is wat ons betreft het werk van een monteur met een volledige opleiding. Nu is dat volgens het TVMS wel een van de eisen voor iedere monteur.”

Overlopen
Platenkamp verwacht dat circa 50 procent van het eisenpakket kan worden geschrapt voor weekendwerkers. Op die manier kunnen de inhuurbedrijven ook in de toekomst voldoende mensen krijgen en lopen er niet nog meer zzp-ers over naar de bouw, zoals nu al veel gebeurt. Inzage in de plannen van ProRail, Railcenter, Rail Alert en de aannemers die betrokken zijn bij het programma TVMS was een belangrijke wens van de BIR in oprichting. Aan tafel zitten en meedenken. Inmiddels zijn er mensen van de vijf bedrijven die de BIR in leven riepen vertegenwoordigd binnen vrijwel alle werkgroepen van het Technisch Vakmanschap.

“Dat wij betrokken worden is niet alleen in het belang van de inleenbedrijven zelf, maar ook van de aannemers en ProRail. Wanneer 80 procent van de mensen afvalt wordt onze omzet gehalveerd, maar zijn er ook geen mensen om het werk te doen. Voor de mensen van ProRail was het ook een eyeopener dat het merendeel van de mensen die aan hun projecten werken niet in vaste dienst zijn bij de aannemers waar ze de opdracht aan gegund hebben.”

Met dank aan spoorpro

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen