Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infrabeheerders brengen maatschappelijke impact in beeld

Woensdag, 13 februari 2019 04:05
Infrabeheerders brengen maatschappelijke impact in beeld

ls eerste sector van Nederland laten de nationale infrabeheerders zien wat hun gezamenlijke positieve en negatieve impact op de maatschappij is. De acht infrabedrijven, verenigd in de coalitie Groene Netten van MVO Nederland, brengen op vijf thema’s in kaart waar hun sector de meeste impact heeft om een duurzaam Nederland te faciliteren en te versnellen. In de publicatie “Bloedvaten van de maatschappij, een kwalitatieve beschrijving van de waarde van infrastructuren” staat op welke manier de infrasector wil en kan bijdragen aan het duurzamer maken van de Nederlandse economie, en tegen welke dilemma’s de infrabeheerders aanlopen.

Voorwaarde voor duurzaam Nederland
Nederland verduurzamen lukt volgens de acht bedrijven in de coalitie alleen als de ondergrondse en bovengrondse infrastructuren dit faciliteren en waar mogelijk zelfs versnellen. Als bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk niet verzwaard wordt, kunnen zonneparken niet aangesloten worden of kan de overschakeling op elektrische auto´s vertraagd raken. Maar het verzwaren van netwerken gaat niet zonder forse investeringen, en dat levert dus dilemma´s op.

Meeste impact
De maatschappelijke waarde van infrastructuur is nog nauwelijks onderzocht, laat staan becijferd of gemonetariseerd. Alleen als er storingen zijn, wordt uitgerekend wat de schade is. Maar als alles normaal werkt, zoals vrijwel altijd het geval is, ontbreekt het inzicht in wat precies de maatschappelijke waarde is van elektriciteits-, transport-, gas- en datanetwerken.

Om beter te kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in de maatschappij, heeft de coalitie Groene Netten op vijf cruciale thema’s in kaart gebracht waar de infrabedrijven grote impact hebben:

    · beschikbaarheid en toekomstbestendigheid
    · werkgelegenheid en kennisontwikkeling
    · natuur en leefomgeving
    · klimaat en energie
    · materiaalgebruik en circulariteit

De coalitie Groene Netten bestaat uit de nationale infrabeheerders Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet. In samenwerking met MVO Nederland werken deze acht bedrijven sinds 2016 aan verschillende projecten om de infrastructuren in Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Met dank aan Duurzaam-ondernemen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen