Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Heeft jouw bedrijf een magazijn? Dan moet je dit weten voor 2023!

Vrijdag, 06 januari 2023 11:59
Heeft jouw bedrijf een magazijn? Dan moet je dit weten voor 2023!

Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn. Hier werken zo’n 600.000 mensen – van de heftruckchauffeur die met volle pallets door het magazijn rijdt tot de orderpicker die online bestellingen klaarmaakt voor verzending. Een goed geoliede goederenstroom begint en eindigt daar. Ook in 2023 vinden er een aantal ontwikkelingen plaats waar je van op de hoogte moet zijn. Wij zetten ze voor je op een rij.

1. Speerpunten jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie
2023 is het eerste jaar van de nieuwe meerjarenperiode (2023-2026) van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Naast een focus op uitzendwerk, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en blootstelling aan gevaarlijke stoffen, gaat de NLA zich in 2023 ook richten op goed werkgeverschap. Tevens wil de inspectie opkomende risico’s sneller signaleren en duiden, om deze in een vroeg stadium aan te kunnen pakken.

Belangrijkste speerpunten NLA 2023

 • Voorkomen van oneerlijk, ongezond en onveilig uitzendwerk
  De inspectie gaat in 2023 bijdragen aan betere arbozorg voor uitzendkrachten. Hiermee wil de inspectie onveiligheid voor uitzendkrachten op de werkvloer terugdringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in de kwaliteit van de risico-­inventarisatie en evaluatie (RI&E) en de maatregelen om veelvoorkomende veiligheids- en gezondheidsrisico’s tegen te gaan.

Aanpak PSA, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de hoofdoorzaak van ziekteverzuim. Daarom ontwikkelt de inspectie een aanpak rondom intern ongewenst gedrag. Ook maakt zij een instrument dat bestemd is voor werkgevers zelf. In 2023 wordt de ontwikkelopdracht Fysieke Belasting opgepakt. Daarin is aandacht voor de vraag waarom deze problematiek zo blijvend is en voor de lessen uit het verleden. Ook wordt een eerste aanzet gedaan voor de aanpak van excessen.

  Kennisdeling en -inwinning tijdens overgangsperiode ARIE-regeling

 • Bezoeken van de inspectie moeten zorgen voor een grotere bewustwording bij bedrijven over de wettelijke eisen die de ARIE-regeling stelt. Tegelijkertijd vergaart de inspectie hiermee meer informatie over bijvoorbeeld de branche, de werkwijze van het bedrijf en de beheersing van risico’s. Op basis van deze informatie ontwikkelt de NLA een inspectiemethodiek en een interventiestrategie voor de jaren na 2023.

  Aanpak blootstelling gevaarlijke stoffen

 • Ook in 2023 gaat de inspectie zich focussen op de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, onder meer door het onderzoeken van meldingen en ongevallen. Doel hiervan is werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en arboprofessionals te ondersteunen bij hun rol om de gezondheid van medewerkers te beschermen.

  Goed werkgeverschap

 • Aan de hand van dit speerpunt gaat de NLA zich richten op die sectoren waar de risico’s omtrent eerlijk, gezond en veilig werk zich opstapelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar veelal kwetsbare werkenden arbeid verrichten. De inspectie richt zich op bedrijven en de ketens waarvan de bedrijven onderdeel zijn. De NLA gaat na of er in de keten mechanismen werkzaam zijn die de bedrijven lager in de keten, in een nadelige positie brengen. De inspectie bezoekt bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf, een groenteverwerkingsbedrijf, distributiecentrum en supermarkt.

De maatregelen die de inspectie inzet om gezond, veilig en eerlijk werk te realiseren, worden aangepast aan het naleefgedrag en de motieven van werkgevers die de overtredingen begaan. Niet-nalevende bedrijven die er alles aan doen om gezond en veilig te werken zullen hierbij eerder ondersteund worden door de inspectie. Leef je bewust de regels niet na, dan zal de inspectie een stevigere aanpak hanteren. Denk hierbij aan boetes, stilleggingen en eventueel strafrechtelijk onderzoek.