Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Handreiking biedt hulp bij meten van leefbaarheid

Donderdag, 05 maart 2020 08:04
Handreiking biedt hulp bij meten van leefbaarheid
Hoe maken woningcorporaties wijken en buurten beter leefbaar? Steeds vaker werken zij met data en meetinstrumenten om hier beter zicht op te krijgen. De handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer helpt corporatiemedewerkers bij de ontwikkeling en verbetering van een meetinstrument voor het sturen op leefbaarheid.


Corporaties werken hard aan het verbeteren van leefbaarheid in hun wijken en buurten. Een meetinstrument kan hierbij helpen. De toename van bewoners met persoonlijke problemen in buurten met veel sociale huurwoningen zet de leefbaarheid onder druk. Dat bevestigt onderzoek naar leefbaarheid in opdracht van Aedes.

De handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer is geactualiseerd en biedt uitleg over hoe data helpen bij het bepalen van inzet op leefbaarheid. Het is een hulpmiddel bij de opzet of verbetering van een meetinstrument om te sturen op de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast geeft de handreiking inzicht in de belangrijkste stappen op basis van de ervaringen en geleerde lessen van een aantal corporaties.

Voorbeelden
De handreiking is geen blauwdruk voor een ‘ideale monitor’. Elke corporatie maakt hierin een eigen keuze en daarom liggen er drie voorbeelden van meetinstrumenten die al in gebruik zijn aan de basis van deze publicatie:
  • Beheer Intensiteit Kaart (Staedion)
  • Kwaliteit Screening Instrument Complexen (Trivire)
  • Sociaal Beheer Label (Woonstad Rotterdam)

Voordelen
Vijf voordelen van werken met data voor leefbaarheid op een rij. Data:
  • geven een feitelijk overzicht van leefbaarheid in een complex of buurt, in aanvulling op de kennis en ervaring van uw medewerkers/ wijkprofessionals
  • bieden onderbouwing voor welke ingrepen nodig zijn om de leefbaarheid in wijken te versterken en wat daarvoor in de organisatie nodig is
  • zijn nuttig bij het opstellen van bredere sociaal beheerplannen en buurtaanpak
  • zijn handig bij het maken van jaarplannen en budget
  • helpen u in de samenwerking met lokale partners omdat u betere argumenten hebt in het gesprek over wat de wijk nodig heeft

Met Staedion, Trivire en Woonstad Rotterdam en met een paar andere corporaties zijn voor de handreiking verdiepende gesprekken gevoerd over de ontwikkeling en toepassing van de instrumenten. Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met leden van de coalitie Leefbare Wijken & Buurten.

Download de handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer HIER

Met dank aan Aedes

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen