Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Gedragscode voor Dronegebruik

Donderdag, 06 september 2018 01:41
Gedragscode voor Dronegebruik
Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ziet wel wat in een gedragscode voor dronegebruik. Volgens haar zou zelfregulering laten zien dat de sector en de provincies hun verantwoordelijkheid nemen. ‘De regels voor het veilig gebruik van drones en de regels omtrent de privacy zijn en blijven uiteraard van kracht, naast een gedragscode.’


Van Nieuwenhuizen: ‘De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming, die de aanleiding vormt voor de gedragscode, ligt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies.’ Ze geeft aan dat ze de gedragscode onder de aandacht gaat brengen van het Interprovinciaal Overleg.
 
Natuurgebieden
Gevraagd naar welke partijen een rol kunnen spelen, geeft Van Nieuwenhuizen het voorbeeld van Flevoland, waar de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) afgesproken hebben een gedragscode op te stellen voor het vliegen met drones boven natuurgebieden.
 
Straffen
Ook geeft de minister aan dat er een publiekscampagne plaatsvindt die dronevliegers wijst op de bestaande regels. Die regels, zoals hoeveel een drone mag wegen, waar gevlogen mag worden en welke straffen er mogelijk zijn bij onrechtmatig gebruik, zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.
 
Regelgeving
Eerder meldde Binnenlands Bestuur dat er een streep ging door strengere Nederlandse regels voor dronegebruik, zoals een maximale vlieghoogte van 50 meter. De reden was dat het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) bezig was met het maken van Europese richtlijnen voor dronevliegers. Uit het voorlopige ontwerp daarvan bleek dat deze richtlijnen minder streng waren dan Nederland voor ogen had.

Met dank aan Binnenlands Bestuur

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen