Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Complexe dijkversterkingen van Nederland: Stadsdijken Zwolle

Vrijdag, 24 maart 2023 03:03
Complexe dijkversterkingen van Nederland: Stadsdijken Zwolle

De dijkversterking Stadsdijken Zwolle kan van start. Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stemt in met het benodigde krediet voor één van de meest complexe dijkversterkingen van Nederland.

Voor de uitvoering van Stadsdijken Zwolle is een budget gereserveerd van 300 miljoen euro. Hiervan is 243 miljoen euro nodig voor de inkoop van materialen, het betalen van de aannemer en voor de eigen kosten van het waterschap.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur ingestemd met het instellen van een aparte pot die mag worden gebruikt om de eventuele financiële en andere tegenvallers te betalen. Voor het vullen van deze pot is 57 miljoen euro vrijgemaakt. Nadat de financiële bijdrage vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) ook formeel is toegekend, kan de uitvoering in mei van start. Eind 2027 wordt het project opgeleverd. Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De stadsdijken in Zwolle liggen aan de oostelijke oevers van het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal. Ze vormen een 7,5 kilometer lang lint dwars door Zwolle. Het gebied kenmerkt zich door een enorme verscheidenheid. De dijken liggen langs (zware) industrie, de binnenstad, kantoren, een groot mbo-college, een multiculturele woonwijk en een Natura2000-gebied. En ze liggen ook nog eens langs groot vaarwater. Dit betekent zowel in het ontwerp als in de uitvoering maatwerk per dijkdeel.

In de dijkversterking Stadsdijken Zwolle werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten.

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma dekt 90 procent van de kosten. De overige 10 procent zijn voor rekening van het waterschap.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen