Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Chemisch recyclen van verpakkingsplastic is kansrijk

Donderdag, 22 november 2018 10:23
Chemisch recyclen van verpakkingsplastic is kansrijk
Chemisch recyclen van kunststof verpakkingen is kansrijk voor Nederland. Met deze nieuwe vorm van recyclen kunnen in de toekomst meerdere kunststofafvalstromen worden gerecycled. Echter, chemisch recyclen kent ook nog de nodige uitdagingen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) maakte een analyse en bracht de mogelijkheden en acties in kaart om chemisch recyclen van kunststof verpakkingen in Nederland op te schalen.Op dit moment wordt 50% van het kunststofverpakkingsafval van huishoudens en bedrijven mechanisch gerecycled. Met de huidige technieken en installaties zijn niet alle typen kunststof verpakkingen te recyclen. Chemisch recyclen heeft de potentie om deze stromen wel recyclebaar te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld combinaties van verschillende kunststofsoorten of materialen in één verpakking van elkaar worden gescheiden en kunnen kleur en additieven uit het materiaal worden gehaald. Ook biedt chemisch recyclen perspectief voor het toepassen van recyclaat in voedselverpakkingen.

Technieken in kaart gebracht
De nieuwe technieken zijn veelbelovend, maar chemische recycling staat nog in de kinderschoenen. Het KIDV heeft de kansen van de verschillende chemische recycling technieken voor kunststof verpakkingen in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar mogelijke inputstromen, klimaatimpact, proceskosten, investeringen en belemmeringen in beleid en regelgeving. Het KIDV hanteert daarbij de definitie van chemisch recyclen uit het Landelijk Afvalbeheerplan. Er wordt gesproken van chemische recycling als de output van het recyclingproces weer wordt ingezet als grondstof, en dus niet als brandstof.

Voorwaarden voor opschaling
De afgelopen jaren is een aantal chemische recycling initiatieven gestart in Nederland. Om deze technieken op te schalen, moet er nog veel gebeuren. In de eerste plaats is het belangrijk dat alle betrokken partijen dezelfde definitie van chemisch recyclen hanteren. Daarnaast vraagt het om kennisuitwisseling tussen de afvalsector en chemiesector om samen de technische uitdagingen aan te pakken. De overheid kan met stimuleringsmaatregelen voor chemische recycling gericht op grondstoffenbehoud en klimaatwinst kan bijdragen aan de opschaling van de technieken. Het verpakkend bedrijfsleven kan een belangrijke rol vervullen in de opschaling van chemisch recyclen, door het recyclaat te gebruiken voor nieuwe verpakkingen. Bedrijven en ontwerpers kunnen bij het ontwerp van nieuwe verpakkingen rekening houden met deze vorm van recycling, door bijvoorbeeld het gebruik van stoorstoffen te verminderen.

Kosten variëren sterk
De kosten en brutowinst van chemisch recyclen zijn sterk afhankelijk van de schaalgrootte van het proces, de kosten, de kwaliteit, de leveringszekerheid van de inputstroom en het afzettarief van het verkregen recyclaat. Chemisch recyclen gaat overigens verder dan verpakkingsafval en kan ook gebruikt worden voor recycling van andere kunststof producten.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen