Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Aanbesteders en gebruik van geschiktheidseisen

Zondag, 06 januari 2019 09:49
Aanbesteders en gebruik van geschiktheidseisen
Aanbesteders beschikken over verschillende mogelijkheden om al in de selectiefase het kaf van het koren te scheiden. Toch komen ze vaak niet veel verder dan het vragen om een referentie. Of ze proberen de schifting te regelen via het plan van aanpak, zonder gebruik te maken van geschiktheidseisen. 


Dat brengt grote risico’s met zich mee waarschuwt advocate Claire Lombert op de website van PIANOo. “Inschrijvers kunnen veel beloftes doen die niet op voorhand gecontroleerd kunnen worden. Hierdoor is er een grotere kans dat je niet uitkomt op wat je voor ogen had. Wanneer je daar pas in de uitvoeringfase achter komt, moet je het contractueel gaan oplossen. De ervaring leert dat dit vaak niet gebeurt. Geschiktheidseisen kunnen dit soort problemen voorkomen. Daardoor wordt immers al bij de inschrijving bewijs geleverd, dat gelijk gecontroleerd kan worden, waardoor je zeker weet dat de partij voldoet.”

Aan de andere kant zijn aanbesteders, stelt Lombert, soms juist geneigd om over te vragen, waardoor de aanbesteding op het gebied van proportionaliteit mis kan gaan. “Wanneer je als aanbestedende dienst bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heel belangrijk vindt voor de opdracht kun je inschrijvers niet uitsluiten op basis van hun visie op MVO. Dat is geen geschiktheidseis, omdat het geen verband heeft met de opdracht. Om niet te overvragen moet je niet naar de hele opdracht kijken, maar een duidelijke norm formuleren waarop je kan toetsen. Je moet dus de eis koppelen aan de maatregelen die partijen bij de inschrijving kunnen treffen.”

Selectiecriteria
Lombert is door Adjust uitgenodigd bij AanbestedingsCafe Live om meer inzicht te geven in de ‘do’s en don’ts’ tijdens de selectiefase. Zij benadrukt dat aanbesteders ook niet hoeven overvragen, omdat ze na de eerste schifting de overgebleven partijen kunnen ‘trechteren’ via selectiecriteria. “Selectiecriteria kunnen deelname niet blokkeren, maar ze kunnen de kans op het winnen van een opdracht verminderen. Selectiecriteria kunnen volgens Gids P in beginsel inhoudelijk gelijk zijn aan geschiktheidseisen, maar de Aanbestedingswet geeft vooral aan wanneer en bij welke procedures ze gebruikt kunnen. Over de wijze waarop ze gebruikt kunnen laat de wet zich minder uit. Aanbesteders hebben dus veel meer ruimte en flexibiliteit bij het gebruiken van selectiecriteria en kunnen deze ook subjectief beoordelen. Zij moeten daarbij wel duidelijk maken waar partijen op kunnen scoren.”

Kernvragen
Aanbesteders hoeven niet Gids P en de Aanbestedingswet uit hun hoofd te kennen. Bij het toepassen van geschiktheidseisen en selectiecriteria moeten aanbesteders volgens Lombert bovenal uitgaan van drie kernvragen. “Welke risico’s gaan er gepaard met de opdracht? Passen de risico’s bij de gestelde eisen? En zijn de vragen proportioneel? Die eerste vraag kan heel breed opgevat worden, je moet daarbij feitelijk kijken naar welke competenties er essentieel zijn voor de opdracht. Vervolgens moet je of bijvoorbeeld het certificaat waar je om vraagt, wel betrekking heeft op het risico dat je af wil vangen. Tot slot moet je er voor zorgen dat je niet zulke hoge eisen stelt dat er niet genoeg potentiele marktpartijen kunnen meedoen. Er is dan immers geen sprake meer van mededinging.” 

Uitvoeringseis
Hoe kunnen deze theorieën nu in de praktijk worden toegepast? Lombert geeft als voorbeeld de aanbesteding van een vervoeropdracht. “Bij een verhuizing kan het essentieel zijn dat er voldoende vrachtwagens beschikbaar zijn. Als geschiktheidseis kan dan aangegeven worden hoeveel vrachtwagens de inschrijver beschikbaar moet hebben. Daarbij is het van belang of de verhuizing cruciaal voor de uitvoering van een opdracht en of het op een specifieke datum moet gebeuren. Wanneer de verhuizing niet essentieel is zou de hoeveelheid vrachtwagens ook een uitvoeringseis kunnen zijn.”

Trechteren
Lombert geeft als ander voorbeeld de aanbesteding van cybersecurity. “Kritiek voor de uitvoering daarvan is dat de uitvoerder genoeg ICT’ers in dienst heeft. In dat geval kun je als geschiktheidseis vragen om een minimum aantal gekwalificeerde specialisten. Zo wordt een norm gesteld die bijvoorbeeld aan de hand van hun CV’s getoetst kan worden. Vervolgens kun je selectiecriteria toepassen en trechteren op verzuimpercentage en verloop. Je vraagt inschrijvers daarmee om de stabiliteit van hun onderneming te bewijzen.”

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen