Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning

Cursus: Meerjarenonderhoudsplanning
Organisatie: NVDO
Datum: 3 en 4 december 2019
Locatie: NVDO-Verenigingsgebouw te Houten

 

In company mogelijk
Bij een meerjarenonderhoudsplanning gaat het erom dat de wensen van een organisatie vertaald worden naar de mogelijkheden van het gebouw waarin die organisatie gehuisvest is. Een goede meerjarenonderhoudsplanning maakt gebruik van de resultaten die verkregen zijn uit onderhouds-inspecties (bijvoorbeeld volgens NEN 2767). Elke onderhoudsplanning heeft twee belangrijke functies: het is een goed stuk gereedschap bij onderhoudsbeheersing en het is een goed communicatiemiddel bij het zichtbaar maken van de resultaten van onderhoudswerkzaamheden.

 

Doel
De cursist is na afloop van de cursus Meerjaren Onderhoudsplanning in staat: een Programma van Eisen voor Instandhouding op te stellen, bezien vanuit dwingend recht, regelend recht en beleid. Hij kan een meerjarenonderhoudsplanning van (bouwkundig) onderhoud maken en weet om te gaan met onderhoudskengetallen en projectanalyses om de eigen meerjarenonderhoudsplanning mee te kunnen vergelijken.

Onderwerpen

-    Onderhoudsplanning als onderdeel van de bedrijfsbeheersing (control): meetbare doelstellingen en meetbare output en
     Het verzamelen van gegevens via gerichte inspecties (b.v. NEN 2767)

-    Welke eisen worden er per discipline aan een conditiemeting - meerjarenplan gesteld?

-    Directe toepassingen van inspecties NEN 2767. Hoe doe je dat?

-    Het in beeld brengen van de bestaande conditie van de gebouwenvoorraad: Het opstellen van een
     meerjarenonderhoudsplanning (budgettering), Het meten en controleren van onderhoudscondities, Het
     ondersteunen van vastgoedbeheer en –beleid en communicatie

-    Indirecte toepassingen NEN 2767. Hoe doe je dat?

-    Het opstellen van een activiteitenplan op basis van het meerjarenonderhoudsplan, Het uitwerken ervan  naar een
     jaarplan, Het in beeld brengen van te verwachten kosten Het uitvoeren van projectvoorbereiding en invullen van
     bestekken, Het opstellen van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten en Het overdragen van verantwoordelijk
     heden bij aanvang of beëindiging van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten

-    Afgeleide besturingsproducten van meerjaren beheerplannen:

-    Objectoverzichten, Basis Programma van Eisen per object. Inspectierapportages (ruimtelijk, esthetisch, functioneel,
     technisch en wettelijk), Meerjarenplanningen (naar tijd en geld) en Financiële meerjaren planningen,
     vastgoeddossiers, productkaarten

-    Rapporteren van bevindingen in een meerjaren onderhoudsplan


Bestemd voor
De cursus Meerjaren Onderhoudsplanning is bestemd voor beheerders en onderhouders van grote gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, hoofden facility management. Deze cursus is ook geschikt voor medewerkers van toeleveranciers.

Rooster

Activiteit

Tijdstip

Datum

Locatie

NVDO Leden

Niet Leden

 

 

 

 

 

 

Theorie

09.00-17.00

3 december 2019

Verenigingsgebouw te Houten

 

 

Theorie

09.00-17.00

4 december 2019

Verenigingsgebouw te Houten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuskosten:

€ 1.350,-

€ 1.590,-

De cursuskosten omvatten
Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties


Aanmelden 

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen