Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Leergang Life Cycle Value

Leergang Life Cycle Value
Cursus: Leergang Life Cycle Value
Organisatie: NVDO
Startdatum: 2 maart 2021

In Company mogelijk

ALLE TRAININGEN BIJ DE NVDO ZIJN CORONAPROOF! Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en Mainnovation en andere bezoekers.

Life Cycle Value, het creëren van waarde over de gehele levensduur van een asset, is voor bedrijven een uitdaging, zeker gezien het feit dat de Europese industrie en de infrastructuur aan het vergrijzen zijn. Tegelijkertijd moet in een globaliserende industrie de concurrentiekracht van de verouderende assets omhoog en wordt er steeds meer gevraagd van bestaande infrastructuur. Daardoor komt er meer aandacht voor modernisering, levensduurverlenging en vervanging.  Meer aandacht dus voor een optimale inzet van een asset over de totale levensduur of langer!

Het sturen op Life Cycle Value zorgt ervoor dat de prestaties van de assets stabiel blijven of zelfs  verbeteren, ondanks dat de assets verouderen. Daarbij wordt continue gezocht naar het economisch optimum: uptime verhogen, kosten verlagen en investeringen optimaliseren, terwijl belangrijke thema’s zoals safety, health, environment en quality control niet aan aandacht mogen verslappen. Gelukkig zijn er momenteel diverse methoden, technieken en werkwijzen voorhanden die hierbij kunnen ondersteunen. Om een duurzame implementatie hiervan te realiseren zijn prestatiemanagement en verandermanagement van groot  belang.

Opzet
Het programma bestaat uit zes modules, waarbij  de eerste vijf modules bestaan uit een  middag/avond sessie van 16.00 tot 20.00 uur en de laatste module uit een volledige dag. De leergang gaat uit van “action learning”, hetgeen betekent dat de onderwezen theorie met oefeningen en praktijkcases wordt ondersteund. Naast handvatten om de geleerde werkwijzen en technieken in de praktijk te implementeren, ontwikkelt de cursist een strategie en plan om daadwerkelijk binnen de eigen onderneming in te voeren.

Module 1 –  The economics of Maintenance & Asset Management
Lesduur:
4 uur

Inzicht in de economisch toegevoegde waarde van Maintenance & Asset Management aan de hand van de VDMXL methodologie (Value Driven Maintenance en Asset Management) en hoe u kunt berekenen welke waardedrijver in uw onderneming het meest belangrijk is.

Leerdoelen
• Het kunnen uitvoeren van waardeberekeningen
• Het kunnen toepassen van de VDMXL formule
• Het kunnen bepalen van de dominante waardedrijver
• Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse
• Begrijpen hoe de levenscyclus de waardeontwikkeling beïnvloedt

Module 2 –  Benchmarking
Lesduur:
4 uur

Verschillende KPI’s en de interpretatie daarvan.  Beschikbaarheid, kosten, investeringen. Welk niveau wilt u bereiken en hoe doet u dat? Valkuilen in benchmarking, zoals het vergelijken van appels met peren, onjuist gebruik van data en definities of de benchmark als doel op zich beschouwen en niet als middel. U kunt uw eigen benchmarkstudie uitvoeren en daarbij gebruik maken van een database met gevalideerde gegevens van meer dan duizend bedrijven.

Module 3 – Life Cycle Management
Lesduur:
4 uur

Life Cycle Management is een integrale benadering om de inzet van een asset gedurende zijn hele levensduur te beheren en te optimaliseren, van ontwerp tot operatie, tot sloop. Deze module behandelt hoe de prestaties en levensduur van assets bewaakt en beheerd kunnen worden. De lesstof wordt via interactieve oefeningen en real life cases overgedragen.

Module 4 – Big data en Predictive Maintenance
Lesduur:
4 uur

Vanuit industrie 4.0, de digitale revolutie, komt nu een nieuwe stroming waarmee bedrijven onderhoud en Asset Management naar een nog hoger plan kunnen tillen. De belangrijkste ontwikkeling vanuit deze revolutie is de introductie van Predictive Maintenance. Met grote hoeveelheden data en met geavanceerde analysetechnieken valt nauwkeuriger dan ooit te voorspellen wanneer een asset dreigt te falen en hoe onderhoud slimmer kan worden ingericht. In deze module worden de ontwikkelingen geschetst en de toepasbaarheid binnen de onderneming bepaald.

Module 5 – KPI sturing & Change
Lesduur: 4 uur


In deze module wordt ingegaan op succesvolle verandering. Hoe nieuwe werkwijzen en technieken zodanig kunnen worden geïmplementeerd, dat het leidt tot blijvende verandering. Het stellen van haalbare doelen en het meten van prestaties is daarbij van groot belang. Tegelijkertijd moet ook aandacht worden besteed aan de ’zachte’ kant van de verandering.

Module 6 –  The Great Asset Management Experience
Lesduur:
volledige dag

Tijdens dit unieke onderhouds- en Asset Managementspel kunt u als deelnemer al het geleerde in de praktijk brengen en neemt u het in kleine teams tegen elkaar op. U stuurt op waarde onder meer door de koers van uw virtuele Onderhouds- en Asset Management organisatie steeds opnieuw aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Het team dat de meeste waarde creëert wint en ontvangt de prestigieuze award.

Bestemd voor

Deze opleidingscyclus richt zich op startende en meer ervaren onderhouds- of assetmanagers en andere ‘high potentials’ binnen een onderneming die de ambitie hebben om door te groeien naar een technisch leidinggevende functie. Naast de belangrijke theoretische modellen over onderhoud, betrouwbaarheid, onderhoudsbeheer en asset management, brengen we ook zeer concrete tools en oplossingen die onmiddellijk in uw bedrijf kunnen worden toegepast.


Rooster

ActiviteitDatum

Locatie

NVDO Leden

Niet Leden


 

Theorie
Theorie
Theorie
Theorie
Theorie
Theorie


2 maart 2021
23 maart 2021
13 april 2021
27 april 2021
18 mei 2021
8 juni 2021

Mainnovation Meeting House, Dordrecht


 

Cursuskosten:

€ 1.950,-

€ 2.250,-

De cursuskosten omvatten
Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Cursisten ontvangen tevens de volgende publicaties:
“Value Driven Maintenance & Asset Management”
“Design for Maintenance: guidelines to enhance the maintainability, reliability and supportability of industrial products”.

Aanmelden

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen