Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Leergang Conditiemeting/BOEI; onderhoud volgens NEN2767

Leergang Conditiemeting volgens NEN 2767

Cursus: Leergang Conditiemeting volgens NEN2767
Organisatie: NVDO en Hogeschool Utrecht
Datum: 11 februari 2021
Locatie: Divers; centraal, midden Nederland

Deze leergang kan worden gevolgd voor de spe­cialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechnische installa­ties.

Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van de asset (bijvoorbeeld een gebouw). Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levens-loopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen.

Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het mo­ment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een mini­mum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein. 

Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken.

Doel
De Inspecteur

Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektro-technische installaties of Infrastructurele Werken uitvoeren conform de NEN2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming.

De Adviseur

Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies.

Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succes­volle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.
De studiebelasting bedraagt tijdens de leergang ongeveer 2 tot 4 uur week buiten de reguliere lestijden om, voor het examen bedraagt dit 3 volledige dagen.
(Dit is een richtlijn en afhankelijk van het niveau, tempo en achtergrond van deelnemer)

Examen

Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenre­sultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt.

Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit:

- Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten

- Opstellen van rapportage

- Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage

Het examen voor adviseur bestaat uit

- Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s

- Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage

Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoon­scertificatie.


Inspecteur of Adviseur

De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide.

De inspecteur volgt : blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur

De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur

De inspecteur/adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseur

Rooster BO, E en WTB
Zodra het nieuwe rooster definitief is vastgelegd, wordt dit direct zichtbaar op de website.
Heb je vragen over het rooster, neem dan gerust even contact met ons op.

Data

Tijdstip

Programma

Blok 1

11 februari 2021

4 maart 2021

11 maart 2021

18 maart 2021

Blok 2

25 maart 2021

1 april 2021

8 april 2021

15 april 2021

22 april 2021

10 mei 2021

17 mei 2021

25 mei 2021

8 juni 2021

Blok 3

29 april 2021

12 mei 2021
20 mei 2021
27 mei 2021
3 juni 2021
17 juni 2021
21 juni 2021

1 juli 2021

5 juli 2021

5 juli 2021

8 juli 2021
22 juli 2021

20 september 2021

23 september 2021

Blok 4

9 september 2021

23 september 2021

7 oktober 2021

21 oktober 2021

11 november 2021

9 december 2021

13 januari 2022

28 januari 2022

Inspecteurs + Adviseurs
15.00-21.00 uur

15.00-21.00 uur

15.00-21.00 uur
15.00-21.00 uur

Inspecteurs + Adviseurs
15.00-21.00 uur

15.00-21.00 uur

15.00-21.00 uur
15.00-18.00 uur
15.00-18.00 uur

n.v.t.
08.00-11.00 uur

n.v.t

Alleen inspecteurs

08.00-16.00 uur

08.00-16.00 uur

08.00-16.00 uur

08.00-16.00 uur

09.00-14.00 uur
n.v.t.

16.00-17.00 uur

n.v.t.

08.00-11.00 uur

16.00-17.00 uur
09.00-12.00

n.v.t.

n.v.t.

16.00-17.00 uur

Alleen Adviseurs

14.00-21.00 uur

14.00-21.00 uur

14.00-21.00 uur
14.00-21.00 uur
14.00-21.00 uur

Volgt

Volgt

14.00-17.00

Inleiding

Theorie

Theorie
Theorie

 

Theorie

Theorie

Theorie

Oefentoets theorie blok 1 en 2
Toets theorie blok 1 en 2
Bekendmaking cijfers
Inzagemoment toets theorie blok 1 en 2

Herkansing toets theorie blok 1 en 2
Bekendmaking cijfers herkansing

Praktijkdag
Praktijkdag

Praktijkdag
Examentraining op locatie

Praktijkexamen Inspecteurs
Bekendmaking cijfers inspectieformulier

Inzage- en vraagmoment inspectieformulier

Bekendmaking cijfer inspectierapportage

Inzage herkansing theorie blok 1 en 2

Inzage- en vraagmoment inspectierapportage

Herkansing praktijkexamen inspecteurs
Bekendmaking cijfers herkansing inspecteurs
Bekendmaking cijfer herkansing inspectierapportages

Inzage- en vraagmoment herkansingen inspectieformulieren en inspectierapportage

Inleiding en AHP

Theorie
Theorie

Afstuderen en scenario's uitwerken

Presenteren + tussentijdse bespreking

Mondelinge verdediging adviesrapportage

Herkansing mondelinge verdediging

Diploma uitreikingInvestering

Leergang NEN 2767 voor inspecteur € 5.450,- ex BTW(*)

Leergang NEN 2767 voor adviseur € 5.450,- ex BTW(*)

Leergang NEN 2767 voor inspecteur + adviseur € 6.450,- ex BTW(*)

Werkzaam bij een NVDO-lidbedrijf? Dan wordt een ledenkorting van 5% verleend! 

U kunt zich door middel van het inschrijfformulier schriftelijk aanmelden voor deze leergang. Klik HIER voor het inschrijfformulier en klik HIER voor het intakeformulier. Voor de volledigheid van uw inschrijving, vragen we om een actueel CV mee te sturen.De Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI wordt georganiseerd vanuit een samenwerk­ing tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Hogeschool Utrecht. Binnen deze opleiding worden deelnem­ers opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van de as­sets.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen