Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Leergang Conditiemeting/BOEI; onderhoud volgens NEN2767

Leergang Conditiemeting volgens NEN 2767

Cursus: Leergang Conditiemeting volgens NEN2767
Organisatie: NVDO en Hogeschool Utrecht
Datum: Startdatum 14 maart 2022
Locatie: Divers; centraal, midden Nederland

 

 

Deze leergang kan worden gevolgd voor de spe­cialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechnische installa­ties of Transport.

Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van de asset (bijvoorbeeld een gebouw). Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levens-loopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen.


Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het mo­ment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een mini­mum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein. 

 

Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken.

Doel
De Inspecteur

Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektro-technische installaties of Infrastructurele Werken uitvoeren conform de NEN2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming.

De Adviseur

Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies.

Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succes­volle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.
De studiebelasting bedraagt tijdens de leergang ongeveer 2 tot 4 uur week buiten de reguliere lestijden om, voor het examen bedraagt dit 3 volledige dagen.
(Dit is een richtlijn en afhankelijk van het niveau, tempo en achtergrond van deelnemer)

Examen

Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenre­sultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt.

Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit:

- Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten

- Opstellen van rapportage

- Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage

Het examen voor adviseur bestaat uit

- Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s

- Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage

Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoon­scertificatie.


Inspecteur of Adviseur

 

De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide.

De inspecteur volgt : blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur

De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur

De inspecteur/adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseur

Rooster BO, E en WTB
Heb je vragen over het rooster, neem dan gerust even contact met ons op.
De startdatum voor de Leergang is 14 maart 2022


 

Investering

Leergang NEN 2767 voor inspecteur € 5.450,- ex BTW(*)

Leergang NEN 2767 voor adviseur € 5.450,- ex BTW(*)

Leergang NEN 2767 voor inspecteur + adviseur € 6.450,- ex BTW(*)

Werkzaam bij een NVDO-lidbedrijf? Dan wordt een ledenkorting van 5% verleend! 

U kunt zich door middel van het inschrijfformulier schriftelijk aanmelden voor deze leergang. Klik HIER voor het inschrijfformulier en klik HIER voor het intakeformulier. Voor de volledigheid van uw inschrijving, vragen we om een actueel CV mee te sturen.De Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI wordt georganiseerd vanuit een samenwerk­ing tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Hogeschool Utrecht. Binnen deze opleiding worden deelnem­ers opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van de as­sets.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen