Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

1 oktober 2019: NVDO Sectie Infra over “Zo handig is de nieuwe Omgevingswet”

1 oktober 2019: NVDO Sectie Infra over “Zo handig is de nieuwe Omgevingswet”

NVDO Sectie Infra organiseert bij de NVDO in Houten op 1 oktober aanstaande a.s. een leerzame bijeenkomst over;

                                                             “Zo handig is de nieuwe Omgevingswet”Tijdens deze interessante bijeenkomst geeft de NVDO meer inzicht het nut en noodzaak, de problemen en kansen in de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Maar, ook als het gaat om onderhoud is de Omgevingswet een handig middel.

 

Het programma begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur met een netwerkborrel

Marc van den Elzen, Manager Tactisch Asset Management bij Metro en Tram (tevens Vice Voorzitter NVDO)
Dagvoorzitter


Arjan Nijenhuis Relatiemanager Omgevingswet voor het Rijk

“Introductie in de nieuwe Omgevingswet”

Het kabinet wil de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen, duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

 

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Andrea Swenne, Strategisch Beleidsadviseur Waterschap Vallei en Veluwe
“Blauwe Omgevingsvisie 2050”

Andrea vertelt ons over de achtergrond en inhoud van de Blauwe omgevingsvisie 2050 en waarom zij dit als waterschap een blauwe omgevingsvisie (www.bovi2050.nl) hebben gemaakt.

 

Ab Advany, Gamification Consultant Gaimed

“Game”
Om een traject te faciliteren voor het maken van een Omgevingsvisie wordt er gebruik gemaakt van (online) instrumenten om deelnemers mee te krijgen in het proces. Deelnemers krijgen middels games de mogelijkheid om meer te leren over het gebied en mee te denken met de omgevingsvisie. Kijk en leer!

 

Erik ter Avest, Accountmanager SVO bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

“Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid”

Per 1 april 2019 is de verruimde en vereenvoudigde Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) toegankelijk voor alle industriële ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Verder is nu subsidie beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van bedrijven met omgevingsdiensten of veiligheidsregio’s gericht op verbetering van het interne of externe toezicht en/of effectievere uitwisseling van veiligheidsinformatie. Daardoor kunnen de komende jaren ook bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven ondersteund worden in samenhang met bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet, Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) en de Safety Delta Nederland ambities. De maximale SVO subsidie bedraagt 0,5 miljoen euro per project. Erik licht dit toe en gaat met ons in discussie over hoe via branche-, keten- of clustersamenwerkingsverbanden extra omgevingsveiligheidskansen verzilverd zouden kunnen worden.

Leo Snel, Projectleider visie & ontwikkeling Rho Adviseurs

“Nieuwe wet en de gebiedsontwikkeling”

Leo vertelt ons meer over de analyse van kansen en knelpunten voor gebiedsontwikkeling en zal dit middels verschillende projecten toelichten in de praktijk.


Programma
Ontvangst:                                                           13.30 uur

Aanvang:                                                              14.00 uur
Einde:                                                                   17.30 uur met een netwerkborrel

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen