Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Er bestaan mogelijkheden voor bedrijven en organisaties subsidie aan te vragen voor gemaakte opleidingskosten. De NVDO Maintenance Academy helpt u graag een eind op weg ondervermelding van het feit dat de mogelijkheden tussentijds kunnen wijzigen. De NVDO bemiddelt niet in het verkrijgen van subsidies.

 

Scholingsfondsen

 

Voor een groot aantal branches zijn er specifieke scholingssubsidieregelingen. Deze zijn meestal afhankelijk van de branchevereniging, waarbij u als bedrijf bent aangesloten. Een compleet overzicht van deze subsidieregelingen kunt u vinden op www.nvdo.nl

 


Bedrijven die aangesloten zijn bij A+O Metalektro kunnen een vergoeding aanvragen voor een opleiding of training van hun werknemers. Om daarvoor in aanmerking te komen, stelt de werknemer in overleg met de werkgever een persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) op. Het persoonlijk ontwikkelingsplan brengt de ontwikkelingswensen en mogelijkheden van een individuele werknemer in kaart, in relatie tot de behoefte van de werkgever.

 

 

Vergoeding uit pop

 

Voor cursussen en trainingen die volgen uit een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop), kan de werkgever een vergoeding ontvangen van maximaal € 500,- bruto per jaar voor één opleidingstraject per werknemer.

 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient de werkgever de opleiding én werknemer aan te melden met een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u vinden op de site van A+O Metalektro. Let hierbij wel op dat niet alle cursussen in aanmerking komen voor een vergoeding. Kijk hiervoor ook op de site voor actuele informatie.

 

 
Algemene informatie A+O Metalektro

Postbus 407

2260 AK Leidschendam

Telefoon: 070 - 317 19 80

Fax: 070 - 317 19 95

Internet: www.ao-metalektro.nl

E-mail: info@stao.nl

 

LeerWerk Bijdrage

 

 

Een werkgever kan voor elke werknemer, die een beroepsopleiding gaat volgen en een (leer-)arbeidsovereenkomst heeft bij een bij OOM aangesloten bedrijf, een LeerWerk Bijdrage aanvragen. Met deze LeerWerk Bijdrage wil OOM werknemers stimuleren een beroepskwalificerende opleiding te volgen.

 

 

De LeerWerk Bijdrage is een bijdrage voor kosten van beroepsopleidingen die leiden tot een erkend diploma. De LeerWerk Bijdrage kan worden aangevraagd voor beroepskwalificerende

 

opleidingen mbo (niveau 1 t/m 4) tot en met hbo-niveau. (niveau 5).

 

Uitkering van het voorschot aan de werkgever gebeurt elke zes maanden. De bijdrage voor de tweede helft van het laatste opleidingsjaar wordt betaald nadat de werknemer het diploma heeft behaald. Het recht op deze (laatste) bijdrage vervalt indien de werknemer het diploma niet heeft behaald, binnen een jaar na het verstrijken van de nominale opleidingsduur. De werkgever kan de LeerWerk Bijdrage aanvragen via: www.mijnoom.nl

 


Wet vermindering afdracht (WVA)

 

Werkgevers die hun werknemers faciliteren in een scholingstraject kunnen in aanmerking komen voor een afdrachtvermindering bij de belastingdienst. Deze afdrachtvermindering is geregeld in de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA).  Nieuw is dat deze regeling niet langer alleen geldt voor jongeren onder de 23 jaar.

De afdrachtvermindering onderwijs is van toepassing als u als werkgever een werknemer in dienst neemt die in een van de volgende onderwijsconstructies zit: BBL-, AIO- of OIO-positie, promotieplek, onderwijsarbeidsovereenkomst voor hbo, leerwerktrajecten, EVC-procedure of stage. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nlTijdelijke Subsidieregeling

 

Een werknemer die onmiddellijk voorafgaande aan de huidige dienstbetrekking bij een andere werkgever een dienstbetrekking had en aldaar:

1 Een met ontslag bedreigde werknemer was;

2 Werkzaam was op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarvan de overeengekomen duur zou eindigen in de periode van vier maanden onmiddellijk na aanvang van zijn huidige dienstbetrekking;

3 Werkzaam was op grond van een uitzendovereenkomst onmiddellijk voorafgaande aan zijn huidige dienstbetrekking, dan wel;

4 Werkzaam was op grond van een 0-uren-overeenkomst onmiddellijk voorafgaande aan zijn huidige dienstbetrekking.

Er mag dus geen sprake zijn van een periode van werkloosheid. De nieuwe dienstbetrekking dient na 1 januari te zijn ingegaan. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het UWV Werkbedrijf. Meer informatie op www.werk.nl

 

 

Scholingsbonus

 

Een scholingsbonus is een subsidie voor een werkgever die een werknemer in dienst neemt die met ontslag werd bedreigd. Als deze werknemer een opleiding nodig heeft om zijn nieuwe baan goed te kunnen vervullen, kunt u als werkgever in aanmerking komen voor een scholingsbonus.

De scholingsbonus kan worden ingezet in situaties waarin u een met ontslag bedreigde werknemer aanneemt, ondanks dat hij nog niet voldoet aan alle opleidingseisen. Als nieuwe werkgever van zo’n werknemer kunt u een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgen voor de scholing die nog noodzakelijk is om uw nieuwe kracht goed te laten functioneren. Uw snelle reactie wordt dus beloond. Voordeel voor de werknemer: een baan krijg je makkelijker
vanuit een andere baan dan vanuit de WW. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het UWV. Meer informatie op www.werk.nl

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten