Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Reliability-Centred Maintenance (RCM2)

RCM2

Cursus: RCM2
Organisatie: NVDO
Datum: 13, 14 en 15 maart 2018
Locatie: Zwolle

In Company mogelijk

  

Wordt er van u gevraagd om proactief te onderhouden? Om de kracht van predictief onderhoud te benutten en de doelstellingen van Asset Management te helpen realiseren? En dit risico gestuurd én voor de laagste kosten? Tijdens de basiscursus Reliability-centred Maintenance leert u hoe u aan deze verwachtingen kunt voldoen. Tijdens deze driedaagse cursus leert u welke onderhoudstaken het beste ingezet kunnen worden in de strijd tegen storingen. Ook leert u welke storingen beter bestreden kunnen worden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden.

 

Een storing is pas een probleem als dit het bedrijfsresultaat schaadt, direct of op de lange termijn, de onderhoudskosten verhoogt of een risico met zich meebrengt op het gebied van veiligheid, milieu of duurzaamheid. Met RCM2 selecteert u onderhoudstaken op basis van de bijdrage die deze leveren aan de bedrijfsresultaten of het beperken van deze risico’s. RCM2 is dan ook de methode bij uitstek om de bedrijfsdoelstellingen, bijvoorbeeld geformuleerd met behulp van Asset Management, te vertalen naar acties op de werkvloer.

RCM2 Verbindt
Onderhoud is grotendeels maatwerk. De keuze voor een strategie wordt gemaakt afhankelijk van de specifieke bedrijfsomgeving van uw technische systeem. Zo is ook de kennis en ervaring van de operators en monteurs, degenen die dagelijks werken met het systeem, onontbeerlijk. RCM2 levert een gemeenschappelijke taal, zodat gezamenlijk maximale bedrijfsresultaten behaald kunnen worden.

De beste strategie
Tijdens de eerste stap van RCM2 worden de doelstellingen bepaald voor het technische systeem. Hiermee liggen de doelstellingen van onderhoud vast. Op krachtige wijze ondersteunt RCM2 vervolgens de inventarisatie van de reële risico’s op het niet behalen van deze doelstellingen. Zo wordt het mogelijk om vooraf (proactief) een strategie te bepalen in plaats van achteraf (reactief). Vervolgens wordt precies die informatie verzameld die nodig is om de beste strategie in de strijd tegen de oorzaken van de risico’s te kunnen bepalen. De strategie wordt dan gekozen op basis van technische haalbaarheid en de bijdrage aan de bedrijfsresultaten of het beperken van het risico op het gebied van veiligheid of milieu. Met RCM2 wordt geen voorkeur gegeven aan een bepaalde vorm van onderhoud. U leert per storingsoorzaak te bepalen welke strategie in aanmerking komt en welke taken niks opleveren of zelfs contraproductief werken.

Doel
U leert welke onderhoudstaken het beste ingezet kunnen worden in de strijd tegen storingen. Ook leert u welke storingen beter bestreden kunnen worden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden.

Onderwerpen
De cursus duurt drie aaneengesloten dagen. Bij de RCM2-aanpak staan 7 belangrijke vragen centraal. Deze 7 vragen vormen de rode draad van de cursus. Theorie wordt hierbij telkens afgewisseld met toepassing op een praktijkvoorbeeld. Tijdens de cursus wordt er ruim aandacht besteed aan hoe RCM2 georganiseerd wordt om het tot een succes te maken. De docent zal aan de hand van uw vragen helpen de theorie te vertalen naar uw bedrijfssituatie en de theorie toelichten met voorbeelden uit de dagelijkseBestemd voor

Iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij, de betrouwbaarheid van machines. Hiertoe behoren de medewerkers en de managers van Maintenance Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie, Engineering en Asset Management. Iedereen kan aan de driedaagse basiscursus Reliability-centred Maintenance (RCM2) deelnemen, tenzij die deelname in strijd is met de licentie-overeenkomst tussen Aladon LLC en Operational Excellence Transfer.

Rooster

Activiteit

Tijdstip

Datum

Locatie

NVDO Leden

Niet Leden

 

 

 

 

 

 

Theorie

09.00-17.00

  13 maart 2018

Verenigingsgebouw te Houten

 

 


Theorie

Theorie

 


09.00-17.00

09.00-17.00

 

   
  14 maart 2018
  
  15 maart 2018


Verenigingsgebouw te Houten

Verenigingsgebouw te Houten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuskosten:

€ 1.350,-

€ 1.590,-

Bij de cursuskosten zijn inbegrepen
Lunches, koffie en thee, een uitgebreid Nederlandstalig cursusboek en bovendien de meest recente versie van het boek “Reliability-centred Maintenance” door John Moubray, het brein achter RCM2.  


U kunt zich hieronder aanmelden voor 13, 14 en 15 maart 2018!
Locatie: Eindhoven

Aanmelden
Nota bene: na registratie ontvangt u van de NVDO een Bericht van Ontvangst. De formele bevestiging inclusief factuur, voorwaarden, locatie-informatie en nadere berichten ontvangt u van NVDO-partner Operational Excellence Transfer. 
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten