Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Werkwijzer BRZO II

Zondag, 16 november 2014 03:28
Werkwijzer BRZO II

De Werkwijzer is een richtlijn en advies aan de uitvoerende overheden en bevat een overzicht van de taken en wettelijke verplichtingen. De werkafspraken zoals in deze Werkwijzer beschreven, betreffen een uitwerking van deze wettelijke verplichtingen. De werkafspraken zijn door de ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Milieu (I&M), en door het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Inspectie SZW, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en Rijkswaterstaat (RWS) geaccordeerd op 3 maart 2006. In de bestuurlijke inspectieprogramma's die medio 2007 door de gezamenlijke toezichthouders regionaal zijn vastgesteld, is het gebruik van de Werkwijzer afgesproken. Deze afspraken vormen het uitgangspunt voor de werkwijze van de overheidsdiensten. Individuele partners die zich niet houden aan de werkafspraken hebben een verhoogde kans op onzorgvuldigheden, fouten en inefficientie.

Hieronder treft u de meest recente versie.

Klik HIER om het bestand te downloaden

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten